-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Hoà Tấu - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (2009) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Jul 1, 2012 with 0 Comments
Various Artists - Hoà Tấu - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
| FLAC (Tracks+Log) | 294MB | Vietnamese Zither/Monochord/Flute |
| Instrumental | Label: Trùng Dương Audio & Video | 13-05-2009 |

Tracklist:
01. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
02. Dáng Đứng Bến Tre
03. Hình Bóng Quê Nhà
04. Chiếc Áo Bà Ba
05. Em Đi Chùa Hương
06. Điệu Buồn Phương Nam
07. Em Đi Trên Cỏ Non
08. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang
09. Về Quê Ngoại
10. Chuyến Đò Quê Hương

BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE