User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - The Next Revolution In CD Technology - Music Low Carbon (低碳之金耳朵) (2009) [WAV]

Posted by TUE on Feb 6, 2011 with 0 Comments
VA - The Next Revolution In CD Technology - Music Low Carbon
| WAV+CUE | 477 MB | Folk/Instrumental | 2009 |

专辑名称:高保真德国黑胶CD珍藏系列《低碳之金耳朵》
专辑艺人:群星 VA
发行公司:广州七彩音文化传播有限公司
出 版 社:齐鲁音像出版
ISRC编码:CN-E22-09-259-00/A.J6
发行日期:2009年

Tracklist:
01. 牧羊曲 Mù Yáng Qū
Mục Dương Khúc
02. 茉莉花 Mò Li Huā
Mạt Lị Hoa
03. 说句心里话 Shuō Jù Xīn Lǐ Huà
Thuyết Cú Tâm Lí Thoại
04. 我只在乎你 Wǒ Zhǐ Zài Hu Nǐ
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
05. 菊花台 Jú Huā Tái
Cúc Hoa Đài
06. 母亲 Mǔ Qin
Mẫu Thân
07. 老情歌 Lǎo Qíng Gē
Lão Tình Ca
08. 想起老妈妈 Xiǎng Qǐ Lǎo Mā Ma
Tưởng Khởi Lão Mụ Mụ
09. 儿行千里 Ren Xíng Qiān Lǐ
Nhân Hành Thiên Lí
10. 父老乡亲 Fù Lǎo Xiāng Qīn
Phụ Lão Hương Thân
11. 痴情的爱 Chī Qíng De Ài
Si Tình Đích Ái
12. 常回家看看 Cháng Huí Jiā Kàn Kàn
Thường Hồi Gia Khán Khán
13. 绒花 Róng Huā
Nhung Hoa
14. 烟花三月 Yān Huā Sān Yuè
Yên Hoa Tam Nguyệt
15. 映山红 Yìng Shān Hóng
Ánh Sơn Hồng

FF 1 2 | MC 1 2 | BD 1 2 | MG 1 2 | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE