-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Good Virtuous I&II (满庭芳 Mãn Đình Phương) (2006-2011) [2CD] [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 12, 2010 with 0 Comments
Good Virtuous I&II (满庭芳 Mãn Đình Phương) (2006-2011) [2CD]
| WAV+CUE | 746MB | Erhu,Pipa,Guzheng,Yangqin,Dizi | Instrumental |

唱片名称: 满庭芳I-II
出版: 雨林唱片
编号: H-126 / H-195
演奏: 满庭芳女子民乐组
ISRC:CN-F28-06-399-00/A.J6
ISRC:CN-F18-11-734-00/A.J6

二胡 Erhu: 黄江琴 Huang Jiang Qin
中阮 Zhongruan: 顾蓓蓓 Gu Beibei
扬琴 Yangqin: 潘伟文 Pan Weiwen
琵琶 Pipa: 缪晓铮 Miao Xiaozheng
古筝 Guzheng: 李玲 Li Ling

Tracklist:
Good Virtuous (满庭芳) (2006) [WAV]
01 甜蜜蜜 Điềm Mật Mật
Sweet
02 顺流逆流 Thuận Lưu Nghịch Lưu
Ups And Downs
03 今宵多珍重 Kim Tiêu Đa Trân Trọng
Tonight, Take Care
04 往事只能回味 Vãng Sự Chỉ Năng Hồi Vị
The Past Can Only Be Recollected
05 再见杨柳 Tái Kiến Dương Liễu
Goodbye, Poplar
06 奈何 Nại Hà
Hard To Get Together
07 我家在那里 Ngã Gia Tại Na Lý
Where Is My Home
08 真的好想你 Chân Đích Hảo Tưởng Nễ
Miss You So Much
09 旧梦不须记 Cựu Mộng Bất Tu Kí
Dreams Do Not Have To Remember
10 你怎么说 Nễ Chẩm Ma Thuyết
How Do You Say
11 晚秋 Vãn Thu
Late Autumn

Good Virtuous II (满庭芳II) (2011) [WAV]
01. 红星照我去战斗 Hóng Xīng Zhào Wǒ Qù Zhàn Dǒu
Hồng Tinh Chiếu Ngã Khứ Chiến Đẩu
02. 情深谊长 Qíng Shēn Yí Cháng
Tình Thâm Nghị Trường
03. 花儿为什么这样红 Huā Ér Wèi Shí Yāo Zhè Yáng Hóng
Hoa Nhân Vi Thập Yêu Giá Dạng Hồng
04. 洪湖组曲 Hóng Hú Zǔ Qū
Hồng Hồ Tổ Khúc
05. 兰花花 Lán Huā Huā
Lan Hoa Hoa
06. 十送红军 Shí Sòng Hóng Jūn
Thập Tống Hồng Quân
07. 月亮走我也走 Yuè Liàng Zǒu Wǒ Yě Zǒu  
Nguyệt Lượng Tẩu Ngã Dã Tẩu  
08. 南泥湾 Nán Ní Wān
Nam Nê Loan

Bonus Tracks [Erhu & Vocal]
01. 流浪歌 Liú Làng Gē
Lưu Lãng Ca
02. 好人一生平安 Hǎo Rén Yī Shēng Píng Ān
Hảo Nhân Nhất Sanh Bình An
03. 在那遥远的地方 Zài Nà Yáo Yuǎn De Dì Fāng 
Tại Na Diêu Viễn Đích Địa Phương
04. 枉凝眉 Wǎng Níng Méi
Uổng Ngưng Mi

FF 1 2 | MC 1 2 | BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE