User config

Search

Categories

[Classical/New Age/Natural Sound] VA - Nature Music - Words From Forest (2004) [10CD] [APE]

Posted by TUE on Aug 27, 2012 with 0 Comments
VA - Nature Music - Words From Forest (2004) [10CD]
| APE (Tracks) | 2.98 GB | Classical/New Age/Natural Sound/Instrumental |

专辑英文名: Words From Forest
专辑中文名: 森林物语全集
别名: 森林物语
艺术家: 森林物语
发行时间: 2004-5-1

Tracklist:
CD01  神秘山谷 Shen Mi Shan Gu (Thần Bí Sơn Cốc)
01 Journey Of Nature
02 Affestionate Forest
03 An Upsurge Of Emotion
04 This Road
05 Time To Say Goodbye
06 Musterious Valley
07 Music Of Birds
08 Distant Place
09 God Of Sea
10 Rosy Life

CD02  时间 Time
01  时光倒流七十年 Shí Guāng Dào Liú Qī Shí Nián
Thời Quang Đảo Lưu Thất Thập Niên
02  威尼斯之游 Wēi Ní Sī Zhī Yóu
Uy Ni Tư Chi Du
03  战争回忆 Zhàn Zhēng Huí Yì
Chiến Tranh Hồi Ức
04  艾尔滨柏 Ài Ěr Bīn Bǎi
Ngải Nhĩ Tân Bách
05  交换舞伴 Jiāo Huàn Wǔ Bàn
Giao Hoán Vũ Bạn
06  天鹅之死 Tiān É Zhī Sǐ
Thiên Nga Chi Tử
07  富尼古丽   富尼古拉 Fù Ní Gǔ Lì - Fù Ní Gǔ Lā
Phú Ni Cổ Lệ - Phú Ni Cổ Lạp
08  不知如何去爱她 Bù Zhī Rú Hé Qù Ài Tā
Bất Tri Như Hà Khứ Ái Tha
09  超越苦恼 Chāo Yuè Kǔ Nǎo
Siêu Việt Khổ Não
10  五月情 Wǔ Yuè Qíng
Ngũ Nguyệt Tình
11  再坠爱河 Zài Zhuì Ài Hé
Tái Trụy Ái Hà
12 爱的诺言 The Promise Of Love

CD03  梦幻大海 Meng Huan Da Hai (Mộng Huyễn Đại Hải)
01.  金银的世界 Jīn Yín De Shì Jiè
Kim Ngân Đích Thế Giới
02.  海景交响曲 Hǎi Jǐng Jiāo Xiǎng Qǔ
Hải Cảnh Giao Hưởng Khúc
03.  海的浪漫 Hǎi De Làng Màn
Hải Đích Lãng Mạn
04.  森林之光 Sēn Lín Zhī Guāng
Sâm Lâm Chi Quang
05.  深情大地 Shēn Qíng Dà Dì
Thâm Tình Đại Địa
06.  花园 Huā Yuán
Hoa Viên
07.  细水长流 Xì Shuǐ Cháng Liú
Tế Thủy Trường Lưu
08.  情有独钟 Qíng Yǒu Dú Zhōng
Tình Hữu Độc Chung
09.  梦幻大地 Mèng Huàn Dà Dì
Mộng Huyễn Đại Địa
10.  海洋天使 Hǎi Yáng Tiān Shǐ
Hải Dương Thiên Sử

CD04 梦幻绿洲 Meng Huan Lu Zhou (Mộng Huyễn Lục Châu)
01 Norwegian Wood 挪威森林
02 Hay Jude 嗨,朱迪
03 Autumn Whispercing 秋天呢喃
04 Silent Dark 寂寞的傍晚
05 Night in Mountain Forest 山林之夜
06 Oasis 沙漠绿洲
07 Riffle of Lake 湖面涟涟
08 Shining Sea 海之花
09 Return Journey 归航
10 Oriental Spirtueal Music 东方神曲
11 Bold and Flowing Style 奔放

CD05  夏天的日记 Summer Diary (Hạ Thiên Đích Nhật Kí)
01 Early Spring Poem
02 Summer Diary
03 Safe Journey
04 Rainbow
05 Sea Light Wich Afternoon shadow
06 Song of praise
07 Sun Rise
08 Fallen Flowers And Flowing water
09 Song Of Beach
10 Fragile And Uneasy Heart

CD06  魔幻森林 Mo Huan Sen Lin (Ma Huyễn Sâm Lâm)
01.  钢琴之波 Gāng Qín Zhī Bō
Cương Cầm Chi Ba
02.  海 Hǎi (Hải)
03.  恋 Liàn (Luyến)
04.  美丽的梦仙 Měi Lì De Mèng Xiān
Mỹ Lệ Đích Mộng Tiên
05.  魔幻森林 Mó Huàn Sēn Lín
Ma Huyễn Sâm Lâm
06.  那里过去的日子 Nà Li Guò Qù De Rì Zi
Na Lí Quá Khứ Đích Nhật Tử
07.  柔情蜜语 Róu Qíng Mì Yǔ
Nhu Tình Mật Ngữ
08.  婴儿降生的时候 Yīng Ér Jiàng Shēng De Shí Hou
09.  远航 Yuǎn Háng
Viễn Hàng
10.  昨天的我 Zuó Tiān De Wǒ
Tạc Thiên Đích Ngã

CD07  晨 Chen (Thần)
01.  蜿蜒的小路 Wān Yán De Xiǎo Lù
Uyển Diên Đích Tiểu Lộ
02.  琴泰峡 Qín Tài Xiá
Cầm Thái Hạp
03.  漫步海边 Màn Bù Hǎi Biān
Mạn Bộ Hải Biên
04.  江河夜色 Jiāng Hé Yè Sè
Giang Hà Dạ Sắc
05.  雨中曲 Yǔ Zhōng Qū
Vũ Trung Khúc
06.  雨后悦色 Yǔ Hòu Yuè Sè
Vũ Hậu Duyệt Sắc
07.  蛾之喜 É Zhī Xǐ
Nga Chi Hỉ
08.  晨 Chén
Thần
09.  水色 Water Color
Thủy Sắc
10.  只有 Zhǐ Yǒu
Chỉ Hữu

CD08  寂静 Ji Jing (Tịch Tĩnh)
01.  绿袖子 Lǜ Xiù Zi
Lục Tụ Tử
02.  流浪者之歌 Liú Làng Zhě Zhī Gē
Lưu Lãng Giả Chi Ca
03.  伟大的爱 Wěi Dà De Ài
Vĩ Đại Đích Ái
04.  小步舞曲 Xiǎo Bù Wǔ Qǔ
Tiểu Bộ Vũ Khúc
05.  海之诗 Hǎi Zhī Shī
Hải Chi Thi
06.  飞逝的雄鹰 Fēi Shì De Xióng Yīng
Phi Thệ Đích Hùng Ưng
07.  重归苏莲坡 Zhòng Guī Sū Lián Pō
Trọng Quy Tô Liên Pha
08.  蓝色的爱 Lán Sè De Ài
Lam Sắc Đích Ái
09.  寂静 Jì Jìng
Tịch Tĩnh
10.  多瑙河之波 Duō Nǎo Hé Zhī Bō
Đa Não Hà Chi Ba

CD09  星空 Xing Kong (Tinh Không)
01.  圆舞曲 Yuán Wǔ Qǔ
Viên Vũ Khúc
02.  辛德勒名单 Xīn Dé Lè Míng Dān
Tân Đức Lặc Danh Đơn
03.  温柔的爱我 Wēn Róu De Ài Wǒ
Ôn Nhu Đích Ái Ngã
04.  情人的婚礼 Qíng Rén De Hūn Lǐ
Tình Nhân Đích Hôn Lễ
05.  处女群岛 British Virgin Islands
Xử Nữ Quần Đảo
06.  托卡塔 Tuō Kǎ Tǎ
Thác Tạp Tháp
07.  海的那边 Hǎi De Nà Biān
Hải Đích Na Biên
08.  琴韵星空 Qín Yùn Xīng Kōng
Cầm Vận Tinh Không
09.  一无所有 Yī Wú Suǒ Yǒu
Nhất Vô Sở Hữu
10.  叶塞尼亚 Yè Sāi Ní Yà
Diệp Tắc Ni Á

CD10  月亮河 Yue Liang He (Nguyệt Lượng Hà)
01.  七海 Qī Hǎi
Thất Hải
02.  人鬼情未了 Rén Guǐ Qíng Wèi Liǎo
Nhân Quỷ Tình Vị Liễu
03.  阿兰尼兹之恋 Ā Lán Ní Zī Zhī Liàn
A Lan Ni Tư Chi Luyến
04.  皮纳罗 Pí Nà Luó
Bì Nạp La
05.  伦敦德里小调 Lún Dūn Dé Lǐ Xiǎo Diào
Luân Đôn Đức Lý Tiểu Điệu
06.  贝丽帝斯 Bèi Lì Dì Sī
Bối Lệ Đế Tư
07.  啤酒桶波尔卡 Pí Jiǔ Tǒng Bō Ěr Kǎ
Bì Tửu Dũng Ba Nhĩ Tạp
08.  在银色的月光下 Zài Yín Sè De Yuè Guāng Xià
Tại Ngân Sắc Đích Nguyệt Quang Hạ
09.  爱的无涯 Ài De Wú Yá
Ái Đích Vô Nhai
10.  月亮河 Yuè Liang Hé
Nguyệt Lượng Hà

10Files | PC | CM | BD | MG | Demo1 2 3 4 | Password: vnltue


© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE