User config

Search

Categories

[New Age, World Music] VA - 2003 Best Of Wind (2003风潮精选大碟) (2004) [APE]

Posted by Trung Tue on Jun 26, 2009 with 1 Comments
VA - 2003 Best Of Wind (2003风潮精选大碟)
| APE+CUE | 360MB | New Age/World Music/Instrumental | 2004 |

专辑中文名: 2003风潮精选大碟
专辑英文名: 2003 Best Of Wind
CD编号: SAM-0045
发行时间: 2004年

Tracklist:
当代音乐馆 (Đương Đại Âm Nhạc Quán)
1 最近的天堂 Tối Cận Đích Thiên Đường
The Nearest Heaven
2 山居歲月 San Cư Tuế Nguyệt
Days in a Green Hill
3 左岸印象 Tả Ngạn Ấn Tượng
The Left Bank
4 晨星 Thần Tinh
Morning Stars
5 航海序曲 Hàng Hải Tự Khúc
Prelude
6 我看見曙光 Ngã Khán Kiến Thự Quang
I Saw the Light of Dawn
7 和月亮約了 Hòa Nguyệt Lượng Ước Liễu
A Date with the Moon
8 一整天 Nhất Chỉnh Thiên
All Day Long
9 明天要按怎過 Minh Thiên Yếu Án Chẩm Quá
How Will You Live Your Tomorrow?
10 快樂天堂 Khoái Nhạc Thiên Đường
A Happy Paradise

心灵音乐馆 (Tâm Linh Âm Nhạc Quán)
11 青鳥 Thanh Điểu
Blue Bird
12 邀舞 Yêu Vũ
Party Toys
13 凝翠 Ngưng Thúy
Essence of the Green

健康音乐馆 (Kiện Khang Âm Nhạc Quán) 
14 風清雲淡 Phong Thanh Vân Đạm
Clear Wind, Soft Clouds

宗教音乐馆 (Tông Giáo Âm Nhạc Quán)
15 願望之歌 Nguyện Vọng Chi Ca
Joyful Aspiration
16 文殊智慧讚 Văn Thù Trí Tuệ Tán
Praise to Manjusri's Wisdom
17 文殊菩薩心咒 Văn Thù Bồ Tát Tâm Chú
Fundamental Mantra of Manjusri

中国音乐馆 (Trung Quốc Âm Nhạc Quán)
18 十二大王 Thập Nhị Đại Vương
The Twelve Kings

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. Bài Demo bạn để, wind rút từ trong đĩa Moonlight Fontier của Lâm Hải. Mình cũng rất thích bài này (^_^)

    ReplyDelete