User config

Search

Categories

[The Game Music Collection] The Legend Of Sword And Fairy - Xian Lai Affectionate (2013) (5CD) [FLAC]

Posted by TUE on Aug 1, 2013 with 2 Comments
The Legend Of Sword And Fairy - Xian Lai Affectionate [5CD]
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện (仙剑奇侠传) - Tiên Lại Tình Thâm (仙籁情深)
| FLAC (Tracks+Cue) | GB | Soundtrack/Game Music | Chinese | 2013 |
The Legend Of Sword And Fairy (仙剑奇侠传 Chinese Paladin) is a role-playing video game developed by the Taiwanese company Softstar Entertainment. Set in ancient China, the game is based on the wuxia genre with elements of fantasy. With the first of the series released in 1995, the game became one of the most successful video game franchises in both Taiwan and mainland China. (Wikipedia)

专辑中文名: 仙剑奇侠传历代游戏音乐精选集:仙籁情深
艺人: 群星
语种: 国语
出 版 社:中国科学文化音像出版社
发行公司:中国科学文化音像出版社
发行时间: 2013年3月7日

Tracklist:
CD1 - Xian Yun (仙韵 Tiên Vận)
01 仙剑问情 Tiên Kiếm Vấn Tình
02 心愿 Tâm Nguyện
03 少年情 Thiếu Niên Tình
04 情蛊 Tình Cổ
05 惜双双 Tích Song Song
06 牵绊 Khiên Bán
07 有情燕 Hữu Tình Yến

CD2 - Jian Lai (剑律 Kiếm Luật)
01 云谷鹤峰 Vân Cốc Hạc Phong
02 群山飞鹤 Quần Sơn Phi Hạc
03 比武招亲 Tỉ Võ Chiêu Thân
04 雨 Vũ
05 蝶恋 Điệp Luyến
06 桃花幻梦 Đào Hoa Ảo Mộng
07 白河寒秋 Bạch Hà Hàn Thu
08 情怨 Tình Oán
09 君莫悲 Quân Mạc Bi
10 再续未了缘 Tái Tục Vị Liễu Duyên
11 Ending
12 水龙吟•余情幽梦 Thủy Long Ngâm • Dư Tình U Mộng
13 朝曦煦风 Triêu Hi Hú Phong
14 紫露甘竹 Tử Lộ Cam Trúc
15 杭州 Hàng Châu
16 济南 Tế Nam
17 大理 Đại Lí

CD3 - Sheng Yin (圣音 Thánh Âm)
01 御剑江湖 Ngự Kiếm Giang Hồ
02 轮回 Luân Hồi
03 玉满堂 Ngọc Mãn Đường
04 还魂草 Hoàn Hồn Thảo
05 玄色风 Huyền Sắc Phong
06 望海潮 Vọng Hải Triều
07 水岸风堤 Thủy Ngạn Phong Đê
08 紫陌丰田 Tử Mạch Phong Điền
09 步云登仙 Bộ Vân Đăng Tiên
10 沧桑叹 Thương Tang Thán
11 仗剑 Trượng Kiếm
12 魔剑斩妖 Ma Kiếm Trảm Yêu
13 临危 Lâm Nguy
14 笑问客 Tiếu Vấn Khách
15 挥剑问情 Huy Kiếm Vấn Tình
16 少年行 Thiếu Niên Hành
17 眉间心上 Mi Gian Tâm Thượng
18 七月流火 Thất Nguyệt Lưu Hỏa
19 清波水鉴 Thanh Ba Thủy Giám
20 飘蓬随风 Phiêu Bồng Tùy Phong
21 星沉碧落 Tinh Trầm Bích Lạc
22 苗乡清露 Miêu Hương Thanh Lộ

CD4 - Ling Xian (灵弦 Linh Huyền)
01 回梦游仙 Hồi Mộng Du Tiên
02 凤歌青天 Phượng Ca Thanh Thiên
03 玉水明沙 Ngọc Thủy Minh Sa
04 织梦行云 Chức Mộng Hành Vân
05 苍浪剑赋 Thương Lãng Kiếm Phú
06 寂难永劫 Tịch Nan Vĩnh Kiếp
07 蝶恋•复刻live版 Điệp Luyến • Phục Khắc Live Bản
08 君莫思归 Quân Mạc Tư Quy
09 踏歌行 Đạp Ca Hành
10 亘古谣 Tuyên Cổ Dao
11 别洞天 Biệt Động Thiên
12 醉思凡尘 Túy Tư Phàm Trần
13 浣花洗剑 Hoán Hoa Tẩy Kiếm
14 金珑璁 Jin Long Cong
15 心愿•笛子版 Tâm Nguyện • Địch Tử Bản
16 仙缘再续 Tiên Duyên Tái Tục
17 落拓千山•姜云凡主题 Lạc Thác Thiên Sơn • Khương Vân Phàm Chủ Đề
18 一夕流芳•唐雨柔主题 Nhất Tịch Lưu Phương • Đường Vũ Nhu Chủ Đề
19 情蛊•配乐版 Tình Cổ • Phối Nhạc Bản
20 龙影随风•龙幽主题 Long Ảnh Tùy Phong • Long U Chủ Đề
21 凤鸣曲•命起涟漪 Phượng Minh Khúc • Mệnh Khởi Liên Y
22 迷仙引•蜀山七宫 Mê Tiên Dẫn • Thục Sơn Thất Cung
23 踏枝间 Đạp Chi Gian
24 归去来 Quy Khứ Lai
25 镜影命缘 Kính Ảnh Mệnh Duyên
26 剑执清平 Kiếm Chấp Thanh Bình

CD5 - Ceng Zhihao (曾志豪) - The Legend Of Sword And Fairy [Bonus CD]
01.心愿 Tâm Nguyện
02.情蛊 Tình Cổ
03.少年情 Thiếu Niên Tình
04.惜双双 Tích Song Song
05.少年游(苍木山) Thiếu Niên Du (Thương Mộc Sơn)
06.碧水玲瓏(青荷镇) Bích Thủy Linh Lung (Thanh Hà Trấn)
07.千秋岁引(开封) Thiên Thu Tuế Dẫn (Khai Phong)
08.定倾局(四大世家) Định Khuynh Cục (Tứ Đại Thế Gia)
09.望蓬莱(蜀山) Vọng Bồng Lai (Thục Sơn)
10.炎流(祭都) Viêm Lưu (Tế Đô)
11.瑶花慢(女媧祭坛) Dao Hoa Mạn (Nữ Oa Tế Đàn)
12.水漫声 Thủy Mạn Thanh
13.迷仙引(蜀山七宫) Mê Tiên Dẫn (Thục Sơn Thất Cung)
14.落拓千山(姜云凡主题) Lạc Thác Thiên Sơn (Khương Vân Phàm Chủ Đề)
15.龙影随风(龙幽主题) Long Ảnh Tùy Phong (Long U Chủ Đề)
16.一夕流芳(唐雨柔主题) Nhất Tịch Lưu Phương (Đường Vũ Nhu Chủ Đề)
17.翳世(魔翳主题) Ế Thế (Ma Ế Chủ Đề)
18.人间道(七圣主题) Nhân Gian Đạo (Thất Thánh Chủ Đề)
19.眉嫵 Mi Vũ
20.归去来 Quy Khứ Lai
21.一痕沙 Nhất Ngân Sa
22.凤呜曲(命起涟漪) Phượng Ô Khúc (Mệnh Khởi Liên Y)
23.南柯子 Nam Kha Tử
24.心情蛊(配乐版) Tâm Tình Cổ (Phối Nhạc Bản)
25.剑执清平 Kiếm Chấp Thanh Bình
26.劫烬 Kiếp Tẫn
27.韵逐律 Vận Trục Luật
28.意灭苍穹 Ý Diệt Thương Khung

2Files | MF | BD | MG | Demo1 2 | vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. cho mình xin lại bộ này với AD

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đã cập nhật link mới cho tuyển tập "The Legend Of Sword And Fairy - Xian Lai Affectionate (2013) (5CD) [FLAC]".

      Delete