User config

Search

Categories

[Guzheng] Yang Pei Xian - Zither China (绿古筝 Lu Guzheng) (1998) [2CD] [WAV]

Posted by TUE on Sep 7, 2013 with 2 Comments
Yang Pei Xian - Zither China (Lu Guzheng) [2CD]
Dương Bồi Hiền (杨培贤) - Lục Cổ Tranh (绿古筝)
| WAV+CUE | 612 MB | Guzheng/Instrumental | 1998 |

唱片名称:绿古筝
唱片艺人:杨培贤
发行公司:广州番禺新世纪影音有限公司
出版公司:广东珠江音像出版社
ISRC:CN-F25-98-308-00/A.J6
ISRC:CN-F25-98-307-00/A.J6
发行时间:1998年

Tracklist:
CD1
01.旧梦不须记 Cựu Mộng Bất Tu Kí
Dreams Do Not Have To Remember
02.顺流逆流 Thuận Lưu Nghịch Lưu
Shùn Liú Nì Liú
03.飘雪 Phiêu Tuyết
Piao Xuĕ
04.风雨同路 Phong Vũ Đồng Lộ
Feng Yŭ Tòng Lù
05.浪子心声 Lãng Tử Tâm Thanh
Làng Zi Xin Sheng
06.念亲恩 Niệm Thân Ân
Niàn Qin En
07.我是痴情无限 Ngã Thị Si Tình Vô Hạn
Wǒ Shì Chi Qíng Wú Xiàn
08.随想曲 Tùy Tưởng Khúc
Suí Xiăng Qu
09.无奈 Vô Nại
Wú Nài
10.双星情歌 Song Tinh Tình Ca
Shuang Xing Qíng Ge
11.心事 Tâm Sự
Xin Shì
12.往日情 Vãng Nhật Tình
Yesterday's Love
13.不装饰你的梦 Bất Trang Sức Nễ Đích Mộng
Don't Decorate Your Dream
14.有谁共鸣 Hữu Thùy Cộng Minh
Yǒu Shéi Gòng Míng

CD2
01. 帝女花 Đế Nữ Hoa
Princess Changping (Emperor's Daughter Flower)
02. 清宫怨 Thanh Cung Oán
Qing Gong Yuàn
03. 楼台会 Lâu Đài Hội
Lóu Tái Huì
04. 上海滩 Thượng Hải Than
Shàng Hăi Tan
05. 俩忘烟水里 Lưỡng Vong Yên Thủy Lý
Liăng Wàng Yan Shuĭ Lĭ
06. 鲜花满月楼 Tiên Hoa Mãn Nguyệt Lâu
Xiān Huā Măn Yuè Lóu
07. 公子多情 Công Tử Đa Tình
Gong Zi Duo Qíng
08. 京华春梦 Kinh Hoa Xuân Mộng
Jing Huá Chun Mèng
09. 换到千般恨 Hoán Đáo Thiên Bàn Hận
Huàn Dào Qian Ban Hèn
10. 啼笑姻缘 Đề Tiếu Nhân Duyến
Tí Xiào Yin Yuán
11. 相思泪 Tương Tư Lệ
Xiāng Sī Lèi
12. 用爱将心偷 Dụng Ái Tương Tâm Thâu
Yòng Ài Jiang Xin Tou
13. 愿君心记取 Nguyện Quân Tâm Kí Thủ
Yuàn Jun Xin Jì Qŭ
14. 一水隔天涯 Nhất Thủy Cách Thiên Nhai
Yi Shuĭ Gé Tian Yá

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 3 | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE