-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] The China National Music - Feng Hua Jue Dai (国乐·风华绝代) (2014) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 11, 2019 with 0 Comments
The China National Music - Feng Hua Jue Dai (2014)]
Quốc Nhạc (国乐) - Phong Hoa Tuyệt Đại (风华绝代)
| WAV+CUE | 466MB | Folk, Chinese Instrumental Music | Full Covers |

专辑名称:国乐·风华绝代HQⅡ
专辑艺人:群星
出版公司:齐鲁电子音像出版社
版权发行:天艺文化传播有限公司
ISBN:978-7-88435-301-9
发行时间:2014年

Tracklist:
01 - 春天里 (洞箫、二胡) Springtime ...4:01
Xuân Thiên Lí (Động Tiêu, Nhị Hồ)
02 - 月圆花好 (琵琶、二胡、笛子) Beautiful Flowers Under The Full Moon ...5:00
Nguyệt Viên Hoa Hảo (Tì Bà, Nhị Hồ, Địch Tử)
03 - 传奇 (古筝、笛子) Legend ...4:29
Truyền Kì (Cổ Tranh, Địch Tử)
04 - 遇上你是我的缘 (竹笛、古筝) Destiny Leads Me To You ...4:42
Ngộ Thượng Nễ Thị Ngã Đích Duyên (Trúc Địch, Cổ Tranh)
05 - 千百度 (二胡、古筝、洞箫) Many Times ...3:53
Thiên Bách Độ (Nhị Hồ, Cổ Tranh, Động Tiêu)
06 - 两两相望 (琵琶、竹笛、古筝) Look At Each Other ...3:45
Lưỡng Lưỡng Tương Vọng (Tì Bà, Trúc Địch, Cổ Tranh)
07 - 一水隔天涯 (古筝、二胡、笛子) Each In A Different Corner Of The World ...4:53
Nhất Thủy Cách Thiên Nhai (Cổ Tranh, Nhị Hồ, Địch Tử)
08 - 爱琴海 (洞箫、古筝、大提琴) The Aegean Sea ...3:42
Ái Cầm Hải (Động Tiêu, Cổ Tranh, Cello)
09 - 一剪梅 (竹笛、二胡) Yi Jian Mei (A Piece Of Plum Blossom) ...4:38
Nhất Tiễn Mai (Trúc Địch, Nhị Hồ)
10 - 晚秋 (竹笛、筝) Late Autumn ...4:37
Vãn Thu (Trúc Địch, Tranh)
11 - 君心我心 (琵琶、竹笛、高胡) Your Heart, My Heart ...4:33
Quân Tâm Ngã Tâm (Tì Bà, Trúc Địch, Cao Hồ)
12 - 篱笆墙的影子 (萧、二胡) Shadow Of Fencing Wall ...4:23
Li Ba Tường Đích Ảnh Tử (Tiêu, Nhị Hồ)
13 - 西海情歌 (二胡、笛子) Love Song Of The Western Sea ...4:32
Tây Hải Tình Ca (Nhị Hồ, Địch Tử)

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE