-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Chang Jing (常静) - Li Xian (离弦 Ly Huyền) (2004) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 1, 2010 with 1 Comments
Chang Jing (常静) - Li Xian (离弦 Ly Huyền)
| WAV+CUE | 338 MB | New Age, Guzheng, Instrumental | 2004 |

唱片名称:离弦
唱片艺人:常静
发行公司:北京打开音乐制作有限公司
出版公司:内蒙古文化音像出版社
ISRC:CN-C18-04-386-00/A.J6
发行时间:2004年09月

Tracklist:
01. 离弦 Lí Xián
Ly Huyền
02. 呼吸 Hū Xī
Hô Hấp
03. 升 Shēng
Thăng
04. 千寻 Qiān Xún
Thiên Tầm
05. 未来城市 Wèi Lái Chéng Shì
Vị Lai Thành Thị
06. 光 Guāng
Quang
07. 完美 Wán Měi
Hoàn Mỹ
08. 媒 Méi
Môi
09. 掠 - 未完成 Lüè - Wèi Wán Chéng
Lược - Vị Hoàn Thành
10. 夜提琴 Yè Tí Qín
Dạ Đề Cầm

YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Chang Jing - Li Xian (离弦) (2004) [WAV]
Chang Jing - Over The Rainbow (彩虹之上) (2006) [APE]
Chang Jing - Beautiful Woman Zheng (筝美人) (2008) [WAV]
Chang Jing - Inner Tranquility (常静同名专辑) (2009) [WAV]
Chang Jing - Shi Zhi Dan Yi (十指弹一) (2010) [WAV]
Chang Jing - Apricot Blossoms Against A Sky (2010) [WAV]
Chang Jing - Cranes Flying (瑞鹤飞) (2012) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE