-->

User config

Search

Categories

[Hulusi] Sun Xianchu (孙贤储) - Melody Of Gourd Pipe Vol.2 (2002) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jan 31, 2014 with 0 Comments
Sun Xianchu (孙贤储) - Melody Of Gourd Pipe Vol.2
| WAV+CUE | 348MB | Hulusi/Folk/Instrumental | Covers | 2002 |

专辑名称:葫芦丝VOL.2
专辑英文名: Melody Of Gourd Pipe Vol.2
专辑艺人:孙贤储
制作公司:星文文化传播有限公司
发行公司:广州音像出版社
发行时间:2002年

Tracklist:
01.傣家妹 Dǎi Jiā Mèi
Thái Gia Muội
02.月亮 Yuè Liàng
Nguyệt Lượng
03.蝴蝶泉边 Hú Dié Quán Biān
Hồ Điệp Tuyền Biên
04.绿岛小夜曲 Lǜ Dǎo Xiǎo Yè Qǔ
Lục Đảo Tiểu Dạ Khúc
05.四季歌 Sì Jì Gē
Tứ Quý Ca
06.乌苏里船歌 Wū Sū Lǐ Chuán Gē
Ô Tô Lý Thuyền Ca
07.核桃树 Hé Táo Shù
Hạch Đào Thụ
08.在那遥远的地方 A Place Faraway
Tại Na Diêu Viễn Đích Địa Phương
09.渔光曲 Yú Guāng Qǔ
Ngư Quang Khúc
10.月朦胧鸟朦胧 Yuè Méng Lóng Niǎo Méng Lóng
Nguyệt Mông Lông Điểu Mông Lông
11.太阳出来喜洋洋 Tài Yáng Chū Lái Xǐ Yáng Yáng
Thái Dương Xuất Lai Hỉ Dương Dương
12.草原之夜 Night On The Prairie
Thảo Nguyên Chi Dạ

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Various Artists - Melody Of Gourd Pipe (葫芦丝2006) [APE]
Sun Xianchu - Melody Of Gourd Pipe Vol.1 (2001) [WAV]
Sun Xianchu - Melody Of Gourd Pipe Vol.2 (2002) [WAV]
Various Artists - Melody Of Gourd Pipe Vol.3 (2003) [WAV]
Various Artists - Melody Of Gourd Pipe Vol.4 (2005) [WAV]
Various Artists - Bawu Melody Of Gourd Pipe (2003) [2CD] [APE]
Melody Of Gourd Pipe - Yue Guang Xia De Feng Wei Zhu (2005) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE