Wednesday, December 31, 2014

[Vietnamese Zither] Thiên Kim - Hòa Tấu Đàn Tranh 2 - Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh (2014) [NRG]

Thiên Kim - Hòa Tấu Đàn Tranh 2 - Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh (2014)
| NRG | 408MB | Vietnamese Zither | Asia Entertainment Inc. | Full Covers |

Tracklist:
01. Tạ Từ Trong Đêm - Thiên Kim
02. Mùa Xuân Lá Khô - Thiên Kim
03. Chiếc Áo Bà Ba - Thiên Kim
04. Đám Cưới Đầu Xuân - Thiên Kim
05. Biển Mặn - Thiên Kim
06. Chuyện Hẹn Hò - Thiên Kim
07. Hàn Mặc Tử - Thiên Kim
08. Gặp Nhau Làm Ngơ - Thiên Kim
09. Tuyết Trắng - Thiên Kim
10. Chuyến Đi Về Sáng - Thiên Kim

Source CD from Ductan73
CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Album:
Thiên Kim - Hòa Tấu Đàn Tranh (2012) [NRG]
If you enjoy my work and would like to support me, please click Ads in the videos. Thanks!

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment