-->

User config

Search

Categories

[Cello] Gao Zhi Jian (高志坚) - Lonely Cello (孤琴) (2011) [WAV]

Posted by Trung Tue on Sep 14, 2015 with 0 Comments
Gao Zhi Jian (高志坚) - Lonely Cello (孤琴) (2011)
| WAV+CUE | 439MB | Cello/Easy Listening/Instrumental |

专辑名称:孤琴-大提琴
专辑艺人:高志坚
发行公司:广东怡人音像文化传播有限公司
出版公司:广东音像出版社
ISRC编码:CN-F18-08-320-00/A.J6
发行时间:2011年09月

Tracklist:
01 - 天堂 Paradise ...5:29
Thiên Đường
02 - 天脉传奇 Legend Of Divine Mountain ...5:28
Thiên Mạch Truyền Kỳ
03 - 高原红 Red Highland ...5:27
Cao Nguyên Hồng
04 - 蓝色的故乡 The Blue Hometown ...4:27
Lam Sắc Đích Cố Hương
05 - 父亲的草原母亲的河 Father's Grassland, Mother's River ...6:03
Phụ Thân Đích Thảo Nguyên Mẫu Thân Đích Hà
06 - 故乡的牧羊人 The Shepherd Of Hometown ...5:38
Cố Hương Đích Mục Dương Nhân
07 - 天边 Far By The Sky In Wlanbator ...5:49
Thiên Biên
08 - 可爱的一朵玫瑰花 Love Rose ...5:30
Khả Ái Đích Nhất Đóa Mân Côi Hoa
09 - 梦回西藏 Dream Of Tibet ...6:25
Mộng Hồi Tây Tạng
10 - 英雄 Hero ...4:52
Anh Hùng
11 - 岁月中秋 Mid-Autumn ...5:09
Tuế Nguyệt Trung Thu
12 - 阿诗玛 A-Shi-Ma ...4:19
13 - 最后的倾诉 The Last Confide ...4:01
Tối Hậu Đích Khuynh Tố

PC | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE