-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - Qi Che Yin Yue Fa Shao Zhi Lu (汽车音乐发烧之旅) (2008) [2CD] [WAV]

Posted by TUE on Dec 15, 2008 with 1 Comments
VA - Qi Che Yin Yue Fa Shao Zhi Lu (汽车音乐发烧之旅)
| WAV+CUE | 2CD (1.04 GB) | Various Instruments | 2008 |

专辑名称:汽车音响专用CD - 汽车音乐发烧之旅
发行公司:中国长城艺术文化中心
ISRC:CN-A09-07-363-00/A.J6
出版社: 珠影白天鹅音像出版社
专辑艺人: 群星
发行时间: 2008年05月

Tracklist:
CD 1:
01. 一千个伤心的理由 ( 钢琴) Yī Qiān Gè Shāng Xīn De Lǐ Yóu (Piano) 4:58
Nhất Thiên Cá Thương Tâm Đích Lý Do (Piano) 4:58
02. 很爱很爱你 ( 钢琴) Hěn Ài Hěn Ài Nǐ (Piano) 3:53
Ngận Ái Ngận Ái Nễ (Piano) 3:53
03. 月亮惹的祸 ( 古筝) Yuè Liang Rě De Huò (GuZheng) 4:59
Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa (Cổ Tranh) 4:59
04. 你看你看月亮的脸 ( 小提琴) Nǐ Kàn Nǐ Kàn Yuè Liang De Liǎn (Violin) 5:00
Nễ Khán Nễ Khán Nguyệt Lượng Đích Kiểm (Violin) 5:00
05. 一场游戏一场梦 ( 钢琴) Yī Chǎng Yóu Xì Yī Chǎng Mèng (Piano) 4:58
Nhất Trường Du Hí Nhất Trường Mộng (Piano) 4:58
06. 亲密爱人 ( 萨克斯) Qīn Mì Ài Rén (Saxophone) 4:49
Thân Mật Ái Nhân (Saxophone) 4:49
07. 我等到花儿也谢了 ( 二胡) Wǒ Děng Dào Huā Ér Yě Xiè Le (Erhu) 4:25
Ngã Đẳng Đáo Hoa Nhi Dã Tạ Liễu (Nhị Hồ) 4:25
8. 08. 驿动的心 ( 二胡) Yì Dòng De Xīn (Erhu) 4:26
Dịch Động Đích Tâm (Nhị Hồ) 4:26
09. 任逍遥 ( 古筝) Rèn Xiāo Yáo (GuZheng) 4:19
Nhậm Tiêu Dao (Cổ Tranh) 10. 白天不懂夜的黑 ( 钢琴) 4:27
10.Bái Tiān Bù Dǒng Yè De Hēi (Piano) 4:27
Bạch Thiên Bất Đổng Dạ Đích Hắc (Piano) 4:27
11. 伤心雨 ( 二胡) Shāng Xīn Yǔ (Erhu) 4:39
Thương Tâm Vũ (Nhị Hồ) 4:39
12. 爱如潮水 ( 小号) Ài Rú Cháo Shuǐ (Xiǎo Hào) 5:06
Ái Như Triều Thủy (Tiểu Hiệu) 5:06
13. 孤枕难眠 ( 钢琴) Gū Zhěn Nán Mián (Piano) 4:39
Cô Chẩm Nan Miên (Piano) 4:39
14. 今夜你会不会来 ( 钢琴) Jīn Yè Nǐ Huì Bù Huì Lái (Piano) 4:19
Kim Dạ Nễ Hội Bất Hội Lai (Piano) 4:19
15. 如果云知道 ( 萨克斯) Rú Guǒ Yún Zhī Dao (Saxophone) 5:01
Như Quả Vân Tri Đạo (Saxophone) 5:01

CD 2:
01. 羞答答的玫瑰静悄悄的开 ( 古筝) 4:39
Xiū Dā Dā De Méi Gui Jìng Qiāo Qiāo De Kāi (GuZheng) 4:39
Tu Đáp Đáp Đích Mân Côi Tĩnh Thiểu Thiểu Đích Khai (Cổ Tranh) 4:39
02. 忘记你我做不到 ( 萨克斯) Wàng Jì Nǐ Wǒ Zuò Bu Dào (Saxophone) 5:07
Vong Kí Nễ Ngã Tác Bất Đáo (Saxophone) 5:07
03. 爱情的故事 ( 古筝) Ài Qíng De Gù Shì (GuZheng) 4:57
Ái Tình Đích Cố Sự (Cổ Tranh) 4:57
04. 梦醒时分 ( 钢琴) Mèng Xǐng Shí Fèn (Piano) 4:24
Mộng Tỉnh Thời Phận (Piano) 4:24
05. 明明白白我的心 ( 古筝) Míng Míng Bái Bái Wǒ De Xīn (GuZheng) 4:22
Minh Minh Bạch Bạch Ngã Đích Tâm (Cổ Tranh) 4:22
06. 片片枫叶情 ( 古筝) Piàn Piàn Fēng Yè Qíng (GuZheng) 4:52
Phiến Phiến Phong Diệp Tình (Cổ Tranh) 4:52
07. 相约到永久 ( 小提琴) Xiāng Yuē Dào Yǒng Jiǔ (Violin) 4:32
Tương Ước Đáo Vĩnh Cửu (Violin) 4:32
08. 你是风儿我是沙 ( 古筝) Nǐ Shì Fēng R Wǒ Shì Shā (GuZheng) 5:15
Nễ Thị Phong Nhi Ngã Thị Sa (Cổ Tranh) 5:15
09. 月亮船 ( 古筝) Yuè Liang Chuán (GuZheng) 5:00
Nguyệt Lượng Thuyền (Cổ Tranh) 5:00
10. 梦里水乡 ( 古筝) Mèng Lǐ Shuǐ Xiāng (GuZheng) 4:52
Mộng Lý Thủy Hương (Cổ Tranh) 4:52
11. 念念不忘的情人 ( 小提琴) Niàn Niàn Bù Wàng De Qíng Rén (Violin) 5:11
Niệm Niệm Bất Vong Đích Tình Nhân (Violin) 5:11
12. 别亦难 ( 古筝) Bié Yì Nán (GuZheng) 3:59
Biệt Diệc Nan (Cổ Tranh) 3:59
13. 花好月圆 ( 二胡) Huā Hǎo Yuè Yuán (Erhu) 3:58
Hoa Hảo Nguyệt Viên (Nhị Hồ) 3:58
14. 蓝蓝的天蓝蓝的梦 ( 小提琴) Lán Lán De Tiān Lán Lán De Mèng (Violin) 4:44
Lam Lam Đích Thiên Lam Lam Đích Mộng (Violin) 4:44
15. 你那里下雪了吗 ( 小提琴) Nǐ Nà Li Xià Xuě Le Má (Violin) 4:45
Nễ Na Lí Hạ Tuyết Liễu Mạ (Violin)

4Files | BD | MG | Demo | Password: vnltueOther Album:
Audiophile Loves Most - Fever Vertex (2007) [2CD] [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE