-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Cao Yu Rong (曹玉荣) - Afterlife Love (来生缘) (2002) [APE]

Posted by TUE on Jul 28, 2010 with 0 Comments
Cao Yu Rong - Afterlife Love
Tào Ngọc Vinh (曹玉荣) - Lai Sanh Duyên (来生缘)
| APE (Tracks) | 277MB | Erhu/Instrumental | Covers | 2002 |

专辑中文名: 来生缘
二胡演奏:曹玉荣
出品公司:雨林唱片
唱片编号:H-047/
出版公司:广州音像出版社
发行时间:2002年

Tracklist:
01.来生缘 Lai Sanh Duyên
Lái Sheng Yuan
02.渴望 Khát Vọng
Kĕ Wàng
03.不能这样活 Bất Năng Giá Dạng Hoạt
Bù Néng Zhè Yàng Huó
04.城市足印 Thành Thị Túc Ấn
Chéng Shì Zú Yìn
05.篱笆墙的影子 Li Ba Tường Đích Ảnh Tử
Lí Ba Qiáng De Yĭng Zi
06.新鸳鸯蝴蝶梦 Tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng
Xin Yuan Yang Hú Dié Mèng
07.野花 Dã Hoa
Yĕ Hua
08.恋曲一九九零 Luyến Khúc Nhất Cửu Cửu Linh
Liàn Qu Yi Lè Lè Líng
09.一生何求 Nhất Sanh Hà Cầu
Yi Sheng Hé Qiú
10.望星空 Vọng Tinh Không
Wàng Xing Kong
11.懂你 Đổng Nễ
Dǒng Nĭ

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE