-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Fu Na (付娜) - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]

Posted by Trung Tue on Jan 14, 2009 with 0 Comments
Fu Na (付娜) - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲)
| APE+CUE | 297 MB | Guzheng, Instrumental | 2004 |

中文名称:古筝-渔光曲
发行时间:2004年
专辑歌手:付娜
地区:大陆
语言:普通话

Tracklist:
01.渔光曲 Ngư Quang Khúc
Yú Guang Qu
02.逝去的诺言 Thệ Khứ Đích Nặc Ngôn
Shì Qù De Nuò Yán
03.我有一段情 Ngã Hữu Nhất Đoạn Tình
Wǒ Yǒu Yi Duàn Qíng
04.九九艳阳天 Cửu Cửu Diễm Dương Thiên
Lè Lè Yàn Yáng Tian
05.天涯歌女 Thiên Nhai Ca Nữ
Tian Yá Ge Nǚ
06.红梅赞 Hồng Mai Tán
Hóng Méi Zàn
07.平湖秋月 Bình Hồ Thu Nguyệt
Píng Hú Qiu Yuè
08.摘下满天星 Trích Hạ Mãn Thiên Tinh
Zhai Xià Măn Tian Xing
09.北国之春 Bắc Quốc Chi Xuân
Bĕi Guó Zhi Chun
10.风含情、水含笑 Phong Hàm Tình , Thủy Hàm Tiếu
Feng Hán Qíng , Shuĭ Hán Xiào
11.葬花吟 Táng Hoa Ngâm
Zàng Hua Yín
12.梅花三弄 Mai Hoa Tam Lộng
Méi Hua San Nòng
13.一帘幽梦 Nhất Liêm U Mộng
Yi Lián You Mèng
14.女儿情 Nữ Nhi Tình
Nǚ Ér Qíng
15.梦江南 Mộng Giang Nam
Mèng Jiang Nán

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Fu Na - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]
Fu Na - The Guzheng Is Red I (筝红壹·不了情) (2004) [WAV]
Fu Na - The Guzheng Is Red II (筝红贰·胭脂扣) (2005) [FLAC]
Fu Na - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌) (2007) [WAV]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]
Fu Na - Zheng Buddha (佛筝) (2008) [FLAC]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) II (2008) [APE]
Fu Na - Plum Blossom (梅花引) (2008) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]
Fu Na - Magical Zheng (神筝 Thần Tranh) (2006) [APE]
Fu Na & Huang Jiang Qin - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [FLAC]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) (2009) [APE]
Fu Na - Zheng Gu (筝鼓 Tranh Cổ) (2009) [FLAC]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na & Yang Xian - Golden Miracle (金色奇迹) (2014) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE