User config

Search

Categories

[Guzheng] Luo Jing - Wish You Safe And Well (祝你平安) (2000) [MP3/320K]

Posted by TUE on Jan 1, 2009 with 0 Comments
Luo Jing - Wish You Safe And Well (祝你平安)
| MP3/320Kbps | 131 MB | Guzheng/Instrumental | 2000 |

演奏:罗晶
出版:中国唱片广州公司
ISRC CN-F13-99-320-00/A.J6

Tracklist:
01 我爱你塞北的雪 Wǒ Ài Nǐ Sāi Běi De Xuě
Ngã Ái Nễ Tắc Bắc Đích Tuyết
02 黄土高坡 Huáng Tǔ Gāo Pō
Hoàng Thổ Cao Pha
03 送别 Sòng Bié
Tống Biệt
04 洪湖水浪打浪 Hóng Hú Shuǐ Làng Dǎ Làng
Hồng Hồ Thủy Lãng Đả Lãng
05 边疆的泉水清又纯 Biān Jiāng De Quán Shuǐ Qīng Yòu Chún
Biên Cương Đích Tuyền Thủy Thanh Hựu Thuần
06 三百六十五里路 Sān Bǎi Liù Shí Wǔ Lǐ Lù
Tam Bách Lục Thập Ngũ Lý Lộ
07 酒醉的探戈 Jiǔ Zuì De Tàn Gē
Tửu Túy Đích Tham Qua
08 多少柔情多少泪 Duō Shǎo Róu Qíng Duō Shǎo Lèi
Đa Thiểu Nhu Tình Đa Thiểu Lệ
09 春风吻上我的脸 Chūn Fēng Wěn Shàng Wǒ De Liǎn
Xuân Phong Vẫn Thượng Ngã Đích Kiểm
10 念亲恩 Niàn Qīn Ēn
Niệm Thân Ân
11 祝你平安 Zhù Nǐ Píng Ān
Chúc Nễ Bình An
12 九九女儿红 Jiǔ Jiǔ Nǚ Ér Hóng
Cửu Cửu Nữ Nhi Hồng
13 鲁冰花 Lǔ Bīng Huā
Lỗ Băng Hoa
14 是否 Shì Fǒu
Thị Phủ
15 乡间的小路 Xiāng Jiān De Xiǎo Lù
Hương Gian Đích Tiểu Lộ

MG | MC | AD | Demo1 2 3 | Password: vnltue

Other Albums:
Luo Jing - Charm Of Zheng - General's Command (2009) [WAV]
Luo Jing - New Dream Of Lover (新鸳鸯蝴蝶梦) (1999) [WAV]
Luo Jing - Loving Beauty Is More Than Power (2000) [MP3/320K]
Luo Jing - Wish You Safe And Well (2000) [MP3/320K]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE