-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Various Artists - Rhythm Of The Tea (茶韵·古筝) (2003) [MP3/320K]

Posted by Trung Tue on Jan 2, 2009 with 1 Comments
Various Artists - Rhythm Of The Tea (茶韵·古筝)
| MP3/320Kbps | 143 MB | Guzheng/Instrumental | 2003 |

专辑:茶韵·古筝
艺人:群星
发行公司:上海丽声影音有限公司
出版:中国唱片广州公司
发行时间:2003-11-21
ISRC:CN-F13-00-302-00/A.J6

Tracklist:
01 雨蝶 Yǔ Dié
Vũ Điệp
02 月亮惹的祸 Yuè Liang Rě De Huò
Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
03 追梦人 Zhuī Mèng Rén
Truy Mộng Nhân
04 万里长城永不倒 Wàn Lǐ Cháng Chéng Yǒng Bù Dǎo
Vạn Lí Trường Thành Vĩnh Bất Đảo
05 把根留住 Bǎ Gēn Liú Zhù
Bả Căn Lưu Trú
06 独角戏 Dú Jiǎo Xì
Độc Giác Hí
07 羞答答的玫瑰静悄悄的开
Xiū Dā Dā De Méi Gui Jìng Qiāo Qiāo De Kāi
Tu Đáp Đáp Đích Mân Côi Tĩnh Thiểu Thiểu Đích Khai
08 爱情的故事 Ài Qíng De Gù Shì
Ái Tình Đích Cố Sự
09 变心的翅膀 Biàn Xīn De Chì Bǎng
Biến Tâm Đích Sí Bàng
10 妈妈的吻 Mā Mā De Wěn
Mụ Mụ Đích Vẫn
11 你我的爱只能擦肩而过 Nǐ Wǒ De Ài Zhǐ Néng Cā Jiān Ér Guò
Nễ Ngã Đích Ái Chỉ Năng Sát Kiên Nhi Quá
12 游子吟 Yóu Zǐ Yín
Du Tử Ngâm
13 梦里水乡 Mèng Lǐ Shuǐ Xiāng
Mộng Lý Thủy Hương
14 风含情水含笑 Fēng Hán Qíng Shuǐ Hán Xiào
Phong Hàm Tình Thủy Hàm Tiếu
15 明明白白我的心 Míng Míng Bái Bái Wǒ De Xīn
Minh Minh Bạch Bạch Ngã Đích Tâm

YD | CM | BD | MG | GD | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. nhiều bài hát hay nhưng nghe nhạc không lời thì phối nhạc ko được cảm xúc lắm nhưng album này nghe cũng dễ nghe (^_^)

    ReplyDelete