-->

User config

Search

Categories

[Whistle Music/Guzheng] Various Artists - Walk Through The Heart (2012) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 10, 2015 with 0 Comments
Various Artists - Walk Through The Heart (2012)
| WAV (Tracks) | 349MB | Whistle Music/Guzheng/Instrumental |

专辑名称:心灵漫步·口哨与人声
专辑演绎:群星
音乐类型:纯音演奏
发行公司:广东松竹梅影音制品有限公司
ISBN: 978-7-79896-141-6
发行日期:2012年3月

Tracklist:
01.花好月圆夜 Blooming Flowers And Full Moon Night (Elixir Of Love Night)
Hoa Hảo Nguyệt Viên Dạ
02.渔家姑娘在海边 The Girl At The Seaside
Ngư Gia Cô Nương Tại Hải Biên
03.偶然 Chance
Ngẫu Nhiên
04.大长今主题歌 Dae Jang Geum Theme Song
Đại Trường Kim Chủ Đề Ca
05.月亮河 Moon River
Nguyệt Lượng Hà
06.心上人像达玛花 My Lover Is Like A Dama Flower
Tâm Thượng Nhân Tượng Đạt Mã Hoa
07.东风破 East Wind Breaks
Đông Phong Phá
08.一首简单的歌 A Simple Song
Nhất Thủ Giản Đơn Đích Ca
09.千纸鹤 The Thousand Paper Crane
Thiên Chỉ Hạc
10.挥着翅膀的女孩 Proud Of You
Huy Trứ Sí Bàng Đích Nữ Hài
11.七里香 Common Jasmin Orange
Thất Lí Hương
12.I Believe
Bonus Track:
13. 千纸鹤 - 宁林 The Thousand Paper Crane (Guzheng)

SH | PC | CM | BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue


© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE