User config

Search

Categories

[C-Pop] Yao Si Ting & A Mu - Toward To Sing III (对着唱III) (2008) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Jul 2, 2009 with 1 Comments
Yao Si Ting & A Mu - Toward To Sing III (对着唱III)
Diêu Tư Đình & A Mộc - Đối Khán Xướng
| FLAC+CUE | MB | C-Pop, Audiophile Music | 2008 |

专辑名称:对着唱 VOL.3
专辑演唱:姚斯婷VS阿沐
发行公司:广州妙音文化传播有限公司
出版:九洲音像出版公司
ISRC: CN-A65-07-732-00/A.J6
发行时间:2008/01/15

Tracklist:
01. 再见亦是朋友 Being Friends When Meet Again
Tái Kiến Diệc Thị Bằng Hữu
02. 无言的结局 Wordless Final
Vô Ngôn Đích Kết Cục
03. 诺言 Faith
Nặc Ngôn
04. 盼三年 Hope For Three Years
Phán Tam Niên
05. 天若有情 If There Is Love
Thiên Nhược Hữu Tình
06. Because I Love You
07. 抱紧我心 Hold My Heart Tightly
Bão Khẩn Ngã Tâm
08. 晚秋 Late Autumn
Vãn Thu
09. 红叶斜落我心寂寞时 Red Leaf Fall Slanting Into My Heart When Loneliness
Hồng Hiệp Tà Lạc Ngã Tâm Tịch Mịch Thời
10. 温馨的目光 Tender Vision
Ôn Hinh Đích Mục Quang
11. 秋去秋来 Autumn Comes And Goes
Thu Khứ Thu Lai
12.一起走过的日子 The Day Walks Together
Nhất Khởi Tẩu Quá Đích Nhật Tử
13. 季候风 Wind Of Love
Quý Hậu Phong

BD | MF | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Yao Siting - The Best Of Yao Siting by Me [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love XIII (2018) [WAV]
Yao Siting - A Good Man Is Like A Song (2016) [WAV]
Yao Siting - Miao Tan Hua Yu (妙昙花雨) (2015) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love XI (2011) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love IX (2010) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love VII (2009) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love V (2008) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love IV (2007) [WAV]
Yao Siting - Eternal Singing - Endless Love II (2006) [WAV]
Yao Siting - Dialogue VIII (对话 VIII) (2006) [WAV]
Yao Siting & A Mu - Toward To Sing III (2008) [FLAC]
Yao Siting & Ren Zhenhao - Ageless Love Songs IV (2011) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. Cảm ơn, bạn có thư viện nhạc rất hay, nhưng nếu có thể bạn nên xếp tất cả các anbum dạng Audiophile vào 1 mục cho dễ tìm.

    ReplyDelete