User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - The Best Of Lither Music Old Acquaintances (2000) [2CD] [APE]

Posted by TUE on Aug 29, 2009 with 2 Comments
Various Artists - The Best Of Lither Music Old Acquaintances [2CD]
| APE+CUE | 825MB | Guzheng/Dizi/Erhu/Yangqin/Instrumental | 2000 |

专辑中文名: 情筝妙韵怀旧篇
艺术家: Various Artists
版本: 双CD版
发行时间: 2000年

Tracklist:
CD1
01 不装饰你的梦 Bất Trang Sức Nễ Đích Mộng
Don't Decorate Your Dream
02 只有情永在 Chỉ Hữu Tình Vĩnh Tại
Zhi Yǒu Qíng Yǒng Zài
03 武侠帝女花 Vũ Hiệp Đế Nữ Hoa
Princess Changping (Emperor's Daughter Flower)
04 分飞燕 Phân Phi Yến
Fen Fei Yàn
05 十不该 Thập Bất Cai
Shí Bù Gai
06 真的好想你 Chân Đích Hảo Tưởng Nễ
Zhen De Hăo Xiăng Nĭ
07 忘尽心中情 Vong Tận Tâm Trung Tình
Wàng Jìn Xin Zhong Qíng
08 相识也是缘份 Tương Thức Dã Thị Duyên Phần
Xiāng Shí Yĕ Shì Yuán Fèn
09 海角天涯 Hải Giác Thiên Nhai
Hăi Jiăo Tian Yá
10 我只在乎你 Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
Wǒ Zhi Zài Hu Nĭ
11 公子多情 Công Tử Đa Tình
Gong Zi Duo Qíng
12 四季流浪 Tứ Quý Lưu Lãng
Sì Jì Liú Làng
13 心有千千结 Tâm Hữu Thiên Thiên Kết
Xin Yǒu Qian Qian Jié
14 一世情缘 Nhất Thế Tình Duyên
Yi Shì Qíng Yuán
15 少年黄飞鸿 Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng
Shào Nián Huáng Fei Hóng
16 红搂梦 Hồng Lâu Mộng
Hóng Lǒu Mèng
17 旧梦不须记 Cựu Mộng Bất Tu Kí
Dreams Do Not Have To Remember
18 一水隔天涯 Nhất Thủy Cách Thiên Nhai
Yi Shuĭ Gé Tian Yá

CD2
01 偏偏喜欢你 Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ
Pian Pian Xĭ Huan Nĭ
02 京华春梦 Kinh Hoa Xuân Mộng
Jing Huá Chun Mèng
03 禅院钟声 Thiện Viện Chung Thanh
Chán Yuàn Zhong Sheng
04 万恶淫为首 Vạn Ác Dâm Vi Thủ
Wàn È Yín Wéi Shǒu
05 长相依 Trường Tương Y
Cháng Xiāng Yī
06 流浪歌 Lưu Lãng Ca
Liú Làng Ge
07 顺流逆流 Thuận Lưu Nghịch Lưu
Shùn Liú Nì Liú
08 浪子心声 Lãng Tử Tâm Thanh
Làng Zi Xin Sheng
09 酒醉的探戈 Tửu Túy Đích Tham Qua
Jiŭ Zuì De Tàn Ge
10 情人的眼泪 Tình Nhân Đích Nhãn Lệ
Qíng Rén De Yăn Lèi
11 在水中央 Tại Thủy Trung Ương
Zài Shuĭ Zhōng Yāng
12 庭院深深 Đình Viện Thâm Thâm
Tíng Yuàn Shen Shen
13 昨夜星辰 Tạc Dạ Tinh Thần
Zuó Yè Xing Chén
14 缘 Duyên
Yuán
15 海上花 Hải Thượng Hoa
Hăi Shàng Hua
16 少女慈禧 Thiếu Nữ Từ Hi
Shào Nǚ Cí Xi
17 风雨同路 Phong Vũ Đồng Lộ
Feng Yŭ Tòng Lù
18 两忘烟水里 Lưỡng Vong Yên Thủy Lý
Liăng Wàng Yan Shuĭ Lĭ

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. [REUPLOAD] The Best Of Lither Music Old Acquaintances (2000) [2CD] [APE]

    ReplyDelete
  2. Cám ơn bác đã up lại 2CD rất hay này!

    ReplyDelete