-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Yang Pei Xian - Wan Wan De Yue Liang (弯弯的月亮) (1993) [MP3/320K]

Posted by TUE on Aug 21, 2009 with 0 Comments
Yang Pei Xian - Wan Wan De Yue Liang (弯弯的月亮) (1993)
Dương Bồi Hiền (杨培贤) - Loan Loan Đích Nguyệt Lượng (弯弯的月亮)
| MP3/320Kbps | MB | Guzheng, Sanxian, Dizi, Erhu, Instrumental |

唱片名称: 弯弯的月亮
古筝、三弦:杨培贤
笛子:林信有、彭天祥
二胡:周经豪
出版:新加坡荣机构
发行日期:1993年

Tracklist:
01.弯弯的月亮 Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
Wān Wān De Yuè Liàng
02.莫言辞 Mạc Ngôn Từ
Mò Yán Cí
03.牧羊姑娘 Mục Dương Cô Nương
Mù Yáng Gu Niáng
04.古月照今尘 Cổ Nguyệt Chiếu Kim Trần
Gŭ Yuè Zhào Jin Chén
05.传灯 Truyền Đăng
Chuán Dēng
06.草原之夜 Thảo Nguyên Chi Dạ
Căo Yuán Zhi Yè
07.龙的传人 Long Đích Truyện Nhân
08.乌苏里船歌 Ô Tô Lý Thuyền Ca
Wu Su Lĭ Chuán Ge
09.敖包相会 Ngao Bao Tương Hội
Áo Bao Xiāng Huì
10.妹妹你大胆地往前走 Muội Muội Nễ Đại Đảm Địa Vãng Tiền Tẩu
Mò Mò Nĭ Dà Dăn Dì Wǎng Qián Zǒu
11.四季歌 Tứ Quý Ca
Sì Jì Ge
12.我是中国人 Ngã Thị Trung Quốc Nhân
Wǒ Shì Zhōng Guó Rén

BD | MG | GD | Demo | Password: vnltue

Other Album:
Yang Pei Xian - Zither China (绿古筝 Lu Guzheng) (1998) [2CD] [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE