User config

Search

Categories

[Piano Solo] Li Jia & Dong Yin - Red Piano (红钢琴·恋琴) (2007) [WAV]

Posted by TUE on Nov 23, 2009 with 0 Comments
Li Jia & Dong Yin - Red Piano (红钢琴·恋琴)
Lý Gia & Đổng Âm - Hồng Cương Cầm - Luyến Cầm
| WAV+CUE | 350MB | Piano Solo/Instrumental | 2007 |

专辑:红钢琴·恋琴
艺人:李嘉&董音
发行公司:广州市风林文化传播有限公司
出版:广东音像出版社
发行时间:2007
ISRC:CN-F18-07-570-00/A.J6

Tracklist:
01 顺流逆流 Shùn Liú Nì Liú
Thuận Lưu Nghịch Lưu
02 有谁共鸣 Yǒu Shuí Gòng Míng
Hữu Thùy Cộng Minh
03 难舍难分 Nán Shě Nán Fēn
Nan Xả Nan Phân
04 旧情绵绵 Jiù Qíng Mián Mián
Cựu Tình Miên Miên
05 浪子心声 Làng Zǐ Xīn Shēng
Lãng Tử Tâm Thanh
06 似是故人来 Sì Shì Gù Rén Lái
Tự Thị Cố Nhân Lai
07 一生何求 Yī Shēng Hé Qiú
Nhất Sinh Hà Cầu
08 容易受伤的女人 Róng Yì Shòu Shāng De Nǚ Rén
Dung Dịch Thụ Thương Đích Nữ Nhân
09 念亲恩 Niàn Qīn Ēn
Niệm Thân Ân
10 似水流年 Sì Shuǐ Liú Nián
Tự Thủy Lưu Niên
11 飘雪 Piāo Xuě
Phiêu Tuyết
12 下一站天后 Xià Yī Zhàn Tiān Hòu
Hạ Nhất Trạm Thiên Hậu
13 晚秋 Wǎn Qiū
Vãn Thu

PC | YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Yang Liang - Dream Piano (梦钢琴) (2010) [WAV]
Yang Liang - Fantasy Piano (幻钢琴) (2010) [WAV]
Li Jia - Black Piano (黑钢琴·淡淡幽情) (2010) [WAV]
Li Jia & Dong Yin - White Piano (白钢琴·倾情一生) (2008) [WAV]
Li Jia & Dong Yin - Red Piano (红钢琴·恋琴) (2007) [WAV]
Quan Jingjing - Purple Piano (紫钢琴·君心我心) (2008) [WAV]
Quan Jingjing - Blue Piano (蓝钢琴·情歌经典) (2008) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE