-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Liu Le - The Story In The Small Town (小城故事) (2008) [APE]

Posted by Trung Tue on Mar 11, 2010 with 3 Comments
Liu Le - The Story In The Small Town
刘乐 - 小城故事 - 邓丽君古筝纪念专辑

Lưu Nhạc - Tiểu Thành Cố Sự - Đặng Lệ Quân Cổ Tranh Kỉ Niệm Chuyên Tập
| APE+CUE | 278 MB | Guzheng | Instrumental | 11.2008 |

专辑中文名: 小城故事-邓丽君古筝纪念专辑
别名: 邓丽君纪念专辑
艺术家: 刘乐
音乐类型: 民乐
版本: 风林唱片
发行时间: 2008年11月09日
地区: 大陆

Tracklist:
01.小城故事 Tiểu Thành Cố Sự
Xiăo Chéng Gù Shì
02.又见炊烟升起 Hựu Kiến Xuy Yên Thăng Khởi
Yòu Jiàn Chui Yan Sheng Qĭ
03.何日君再来 Hà Nhật Quân Tái Lai
Hé Rì Jun Zài Lái
04.我只在乎你 Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
Wǒ Zhi Zài Hu Nĭ
05.漫步人生路 Mạn Bộ Nhân Sanh Lộ
Màn Bù Rén Sheng Lù
06.独上西楼 Độc Thượng Tây Lâu
Dú Shàng Xi Lóu
07.你怎么说 Nễ Chẩm Ma Thuyết
Nĭ Zĕn Me Shuo
08.但愿人长久 Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu
Dàn Yuàn Rén Cháng Jiǔ
09.千言万语 Thiên Ngôn Vạn Ngữ
Qian Yán Wàn Yŭ
10.甜蜜蜜 Điềm Mật Mật
Tián Mì Mì
11.恰似你的温柔 Kháp Tự Nễ Đích Ôn Nhu
Qià Sì Nĭ De Wen Róu
12.在水一方 Tại Thủy Nhất Phương
Zài Shuĭ Yi Fang
13.美酒加咖啡 Mỹ Tửu Gia Già Phê
Mĕi Jiŭ Jia Ka Fei
14.再见 我的爱人 Tái Kiến Ngã Đích Ái Nhân
Zài Jiàn Wǒ De Ài Rén
15.假如我是真的 Giả Như Ngã Thị Chân Đích
Jiă Rú Wǒ Shì Zhen De

SH | PC | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE