-->

User config

Search

Categories

[Dizi] Wu Guozhong (伍国忠) - Chinese Bamboo Flute - Di Xiao Yao (笛箫谣) (2011) [APE]

Posted by Trung Tue on Oct 30, 2011 with 2 Comments
Wu Guozhong (伍国忠) - Chinese Bamboo Flute - Di Xiao Yao (笛箫谣)
| APE+CUE | 241 MB | Dizi, Folk, Instrumental | Covers | 2011 |

专辑中文名: 笛箫谣 HQCD
艺术家: 伍国忠
发行公司:广州市风林文化传播有限公司
出版公司:广东音像出版公司
唱片编号:CN-F18-11-580-00/A.J6
唱片类型:民族音乐
发行时间:2011年

Tracklist:
01 - 铁血丹心 Iron Blood And Loyal Heart ...4:09
Thiết Huyết Đan Tâm
02 - 念亲恩 The Great Love Of Parents ...3:48
Niệm Thân Ân
03 - 沧海一声笑 A Laugh On The Blue Sea ...3:52
Thương Hải Nhất Thanh Tiếu
04 - 传奇 Legend ...4:28
Truyền Kì
05 - 原野牧歌 The Pastoral Song ...3:42
Nguyên Dã Mục Ca
06 - 红豆 Red Bean ...4:16
Hồng Đậu
07 - 倩女幽魂 Qian Nu You Hun (A Chinese Ghost Story) ...3:44
Thiến Nữ U Hồn
08 - 彩云追月 Colourful Clouds Chasing The Moon ...3:30
Thải Vân Truy Nguyệt
09 - 忆江南 Memories of The South ...3:04
Ức Giang Nam
10 - 我爱你塞北的雪 I Love You, Snow at the Northern Frontiers ...3:50
Ngã Ái Nễ Tắc Bắc Tuyết
11 - 月满西楼 Full Moon On The West Attic ...4:13
Nguyệt Mãn Tây Lâu
12 - 枉凝眉 Vain Longing (Wang Ning Mei) ...3:33
Uổng Ngưng My

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Replies
  1. @Truong Nguyen: Mình có để thông báo Backup Links ở đầu bài post đó, vào 2 link bên dưới, bấm Ctrl+F rồi gõ tên file có link "dead" (vd như: DiXiaoYao2011) để tìm: (^_^)
   FF: http://goo.gl/UXlNc
   RG: http://goo.gl/cHIUG

   Delete