-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Guan Fang Yin Le II (官方音乐II Official Music II) (2009) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 24, 2009 with 0 Comments
Various Artists - Guan Fang Yin Le II (官方音乐II Official Music II) (2009)
| WAV+CUE | 448MB | Guzheng, Pipa, Dizi, Violin, Matouqin | Instrumental |

专辑名称:官方音乐II
专辑演员:群星
发行公司:威扬文化
出版社:广东嘉兴音像出版社
ISRC:CN-F20-09-400-00/A.J6
发行时间:2009年-12月

Tracklist:
01 - 美丽的草原我的家 The Beautiful Grassland Is My Home ...5:05
Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
02 - 走进新时代 Zou Jin Xin Shi Dai ...4:36
Tẩu Tiến Tân Thời Đại
03 - 十送红军 Ten Farewell To Red Army ...5:49
Thập Tống Hồng Quân
04 - 为了谁 For Whom ...4:27
Vi Liễu Thùy
05 - 十五的月亮 The Moon Of The 15th ...3:52
Thập Ngũ Đích Nguyệt Lượng
06 - 好人一生平安 A Peaceful For A Good Person ...5:06
Hảo Nhân Nhất Sinh Bình An
07 - 爱的奉献 Ai De Feng Xian ...4:48
Ái Đích Phụng Hiến
08 - 十八弯水路到我家 Shi Ba Wan Shui Lu Dao Wo Jia ...4:38
Thập Bát Loan Thủy Lộ Đáo Ngã Gia
09 - 花儿为什么这样红 Why The Flowers Are So Red ...4:52
Hoa Nhân Vi Thậm Yêu Giá Dạng Hồng
10 - 月亮代表我的心 The Moon Represents My Heart ...3:55
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
11 - 血染的风采 Blood-stained Glory ...5:06
Huyết Nhiễm Đích Phong Thải
12 - 弯弯的月亮 The Crescent Moon ...4:58
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
13 - 迟来的爱 Late Love ...4:32
Trì Lai Đích Ái
14 - 无言的结局 Last Words For Love ...4:15
Vô Ngôn Đích Kết Cục

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Various Artists - Official Music (官方乐典) (2013) [WAV]
Various Artists - Official Music 2 (官方乐典2) (2013) [WAV]
Zhang Yi (张毅) - Official Music 3 (官方乐典3) (2014) [WAV]
Guan Fang Yin Le (官方音乐 Official Music) (2008) [MDF]
Guan Fang Yin Le II (官方音乐II Official Music II) (2009) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE