-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Singularity Band (非凡乐队) - Unparalleled Under The Sky (Thiên Hạ Vô Song) (2006) [APE]

Posted by Trung Tue on Aug 13, 2009 with 0 Comments
Singularity Band (非凡乐队) - Unparalleled Under The Sky (2006)
Thiên Hạ Vô Song (天下无双 Tian Xia Wu Shuang)
| APE+CUE | 329MB | Guzheng,Pipa,Dizi,Xiao,Erhu | Instrumental |

专辑名称:天下无双
专辑艺人:非凡乐队
唱片公司:晶音唱片
出版公司:广东音像出版社
ISRC:CN-F18-06-450-00/A.J6
出版日期:2006年8月

Tracklist:
01 天下无双 《神雕侠侣》主题曲
Thiên Hạ Vô Song 《Thần Điêu Hiệp Lữ》 Chủ Đề Khúc
Tian Xià Wú Shuang 《Shén Diao Xiá Lǚ》 Zhŭ Tí Qu

02 江湖笑 《神雕侠侣》片尾曲
Giang Hồ Tiếu 《Thần Điêu Hiệp Lữ》 Phiến Vĩ Khúc
Jiang Hú Xiào 《Shén Diao Xiá Lǚ》 Piàn Wĕi Qu

03 胭脂扣 《胭脂扣》主题曲
Yên Chi Khấu 《Yên Chi Khấu》 Chủ Đề Khúc
Yan Zhí Kòu 《Yan Zhí Kòu》 Zhŭ Tí Qu

04 发现 《京华烟云》片尾曲
Phát Hiện 《Kinh Hoa Yên Vân》 Phiến Vĩ Khúc
Fa Xiàn 《Jing Huá Yan Yún》 Piàn Wĕi Qu

05 倩女幽魂 《倩女幽魂》主题曲
Thiến Nữ U Hồn 《Thiến Nữ U Hồn》 Chủ Đề Khúc
Qiàn Nǚ You Hún 《Qiàn Nǚ You Hún》 Zhŭ Tí Qu

06 上海滩 《上海滩》主题曲
Thượng Hải Than 《Thượng Hải Than》 Chủ Đề Khúc
Shàng Hăi Tan 《Shàng Hăi Tan》 Zhŭ Tí Qu

07 一剪梅 《一剪梅》主题曲
Nhất Tiễn Mai 《Nhất Tiễn Mai》 Chủ Đề Khúc
Yi Jiăn Méi 《Yi Jiăn Méi》 Zhŭ Tí Qu

08 玉碎 《玉碎》片尾曲
Ngọc Toái 《Ngọc Toái》 Phiến Vĩ Khúc
Yù Suì 《Yù Suì》 Piàn Wĕi Qu

09 沧海一声笑 《笑傲江湖》主题曲
Thương Hải Nhất Thanh Tiếu 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》 Chủ Đề Khúc
Cang Hăi Yi Sheng Xiào 《Xiào Ào Jiang Hú》 Zhŭ Tí Qu

10 新鸳鸯蝴蝶梦 《包青天》片尾曲
Tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng 《Bao Thanh Thiên》 Phiến Vĩ Khúc
Xin Yuan Yang Hú Dié Mèng 《Bao Qing Tian》 Piàn Wĕi Qu

11 铁血丹心 《射雕英雄传》
Thiết Huyết Đan Tâm 《Xạ Điêu Anh Hùng Truyện》
Tiĕ Xiĕ Dan Xin 《Shè Diao Ying Xióng Chuán》

12 月光爱人 《卧虎藏龙》主题曲
Nguyệt Quang Ái Nhân 《Ngọa Hổ Tàng》 Chủ Đề Khúc
Yuè Guang Ài Rén 《Wò Hŭ Cáng Lóng》 Zhŭ Tí Qu

13 葬心 《阮玲心》主题曲
Táng Tâm 《Nguyễn Linh Tâm》 Chủ Đề Khúc
Zàng Xin 《Ruăn Líng Xin》 Zhŭ Tí Qu

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Singularity Band - The Myth (神话) (2005) [WAV]
Singularity Band - Unparalleled Under The Sky (天下无双) (2006) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE