User config

Search

Categories

[Acoustic Guitar] Yoshio Kimura - Guitar Enka - Nostalgic Melody (1995) (6CD) [APE]

Posted by TUE on Apr 26, 2012 with 4 Comments
Yoshio Kimura - Guitar Enka - Nostalgic Melody (1995) (6CD)
| APE+CUE | 1.59GB | Guitar, Instrumental | Nippon Crown/Japan |
Yoshio Kimura (Born 1934 in Tokyo, died July 5, 1996) is the pride of Japanese music circles, for his consummate performance techniques, unique arrangement skill and giving the audiences extraordinary sense of hearing, and known as the Japanese guitar Emperor's virtuoso.

He applied the crafted skills to turn traditional pieces into unique style and exciting songs, created a wonderful guitar world with his hands and wisdom. You will fall in love with his music at the first sight and feel excited about it, which is full of exotic, romantic, lyrical, and beautiful melody. Just like the love story between Chinese Chen Zhen and Japanese girl Yamada Hikaruko in the movie Fist of Legend, music will give you a passion and courage to ignore the nationalities, guide you into a “soul travel”.

The performances of Yoshio Kimura have an unbelievable magic power, and his guitar works are the miracles of music art. Yoshio Kimura is the pride of our Asian people. (Abcrecord.com)

专辑名称: 演歌ギター~懐かしのメロディー 6CD
专辑艺人: 木村好夫 Yoshio Kimura
发行公司: 日本クラウン
专辑類型: 純音樂
发行时间: 1995年

Tracklist:
CD1 演歌ギター~懐かしのメロディー(1)
01. 哀愁列车 Āi Chóu Liè Chē
Ai Sầu Liệt Xa
02. 新妻镜 Xīn Qī Jìng
Tân Thê Kính
03. 青色山脉 Qīng Sè Shān Mài
Thanh Sắc Sơn Mạch
04. 朋友请等呢 Péng You Qǐng Děng Ní
Bằng Hữu Thỉnh Đẳng Ni
05. 雨中的荷兰坡路 Yǔ Zhòng Dì Hé Lán Pō Lù
Vũ Trung Đích Hà Lan Pha Lộ
06. 真想见到你 Zhēn Xiǎng Jiàn Dào Nǐ
Chân Tưởng Kiến Đáo Nễ
07. 车站惜别 Chē Zhàn Xī Bié
Xa Trạm Tích Biệt
08. 红色手巾 Hóng Sè Shǒu Jīn
Hồng Sắc Thủ Cân
09. 马勒尼野的树下 Mǎ Lè Ní Yě De Shù Xia
Mã Lặc Ni Dã Đích Thụ Hạ
10. 雨中街角 Yǔ Zhōng Jiē Jiǎo
Vũ Trung Nhai Giác
11. 时常梦见 Shí Cháng Mèng Jian
Thời Thường Mộng Kiến
12. 江岛悲歌 Jiāng Dǎo Bēi Gē
Giang Đảo Bi Ca
13. 落叶时雨 Luò Yè Shí Yǔ
Lạc Diệp Thời Vũ
14. 月夜小路 Yuè Yè Xiǎo Lù
Nguyệt Dạ Tiểu Lộ
15. 故乡灯台 Gù Xiāng Dēng Tái
Cố Hương Đăng Đài
16. 古城 Gǔ Chéng
Cổ Thành

CD2 演歌ギター~懐かしのメロディー(2)
01. 慕影 Mù Yǐng
Mộ Ảnh
02. 异乡的男儿 Yì Xiāng De Nán Ér
Dị Hương Đích Nam Nhi
03. 照灯屋班车 Zhào Dēng Wū Bān Chē
Chiếu Đăng Ốc Ban Xa
04. 男性的气慨 Nán Xìng De Qì Kǎi
Nam Tính Đích Khí Khái
05. 上海卖花姑娘 Shàng Hǎi Mài Huā Gū Niang
Thượng Hải Mại Hoa Cô Nương
06. 人生要奋斗 Rén Shēng Yào Fèn Dòu
Nhân Sinh Yếu Phấn Đấu
07. 男子流浪汉 Nán Zǐ Liú Làng Hàn
Nam Tử Lưu Lãng Hán
08. 上海的街角 Shàng Hǎi De Jiē Jiǎo
Thượng Hải Đích Nhai Giác
09. 可爱的港都 Kě Ài De Gǎng Dū
Khả Ái Đích Cảng Đô
10. 小鸽不要啼哭 Xiǎo Gē Bù Yào Tí Kū
Tiểu Cáp Bất Yếu Đề Khốc
11. 温泉乡的吉他 Wēn Quán Xiāng De Jí Ta
Ôn Tuyền Hương Đích Cát Tha
12. 离别船 Lí Bié Chuán
Ly Biệt Thuyền
13. 柿镇木坂家庭 Shì Zhèn Mù Bǎn Jiā Tíng
Thị Trấn Mộc Phản Gia Đình
14. 目屎苦酒 Mù Shǐ Kǔ Jiǔ
Mục Thỉ Khổ Tửu
15. 歌星泪 Gē Xīng Lèi
Ca Tinh Lệ
16. 别离一本杉 Bié Lí Yī Běn Shān
Biệt Ly Nhất Bổn Sam

CD3 演歌ギター~懐かしのメロディー(3)
01. 银座爱情故事 Yín Zuò Ài Qíng Gù Shì
Ngân Tọa Ái Tình Cố Sự
02. 相逢有乐町 Xiāng Féng Yǒu Lè Tǐng
Tương Phùng Hữu Lạc Đinh
03. 森林小姐 Sēn Lín Xiǎo Jie
Sâm Lâm Tiểu Thư
04. 东京巴士小姐 Dōng Jīng Bā Shì Xiǎo Jie
Đông Kinh Ba Sĩ Tiểu Thư
05. 在上野车站 Zài Shàng Yě Chē Zhàn
Tại Thượng Dã Xa Trạm
06. 霓虹灯的世界 Ní Hóng Dēng De Shì Jiè
Nghê Hồng Đăng Đích Thế Giới
07. 舞伴舞池之夜 Wǔ Bàn Wǔ Chí Zhī Yè
Vũ Bạn Vũ Trì Chi Dạ
08. 寿喜烧 Shòu Xǐ Shāo
Thọ Hỉ Thiêu
09. 旧梦难收回 Jiù Mèng Nán Shōu Huí
Cựu Mộng Nan Thu Hồi
10. 小姐请问你 Xiǎo Jie Qǐng Wèn Nǐ
Tiểu Thư Thỉnh Vấn Nễ
11. 东京武义武义 Dōng Jīng Wǔ Yì Wǔ Yì
Đông Kinh Vũ Nghị Vũ Nghị
12. 黄樱桃 Huáng Yīng Táo
Hoàng Anh Đào
13. 一对年青人 Yī Duì Nián Qīng Rén
Nhất Đối Niên Khinh Nhân
14. 流泪的乾杯 Liú Lèi De Gān Bēi
Lưu Lệ Đích Can Bôi
15. 一支小雨伞 Yī Zhī Xiǎo Yǔ Sǎn
Nhất Chi Tiểu Vũ Tản
16. 函馆之女 Hán Guǎn Zhī Nǚ
Hàm Quán Chi Nữ

CD4 演歌ギター~懐かしのメロディー(4)
01. 蓬乱头发 Péng Luàn Tóu Fa
Bồng Loạn Đầu Phát
02. 雪中山茶花 Xuě Zhōng Shān Chá Huā
Tuyết Trung Sơn Trà Hoa
03. 雨酒场 Yǔ Jiǔ Chǎng
Vũ Tửu Trường
04. 凌乱的花 Líng Luàn De Huā
Lăng Loạn Đích Hoa
05. 恋火 Liàn Huǒ
Luyến Hỏa
06. 女人要离开 Nǚ Rén Yào Lí Kāi
Nữ Nhân Yếu Ly Khai
07. 女人眼泪流进日本海 Nǚ Rén Yǎn Lèi Liú Jìn Rì Běn Hǎi
Nữ Nhân Nhãn Lệ Lưu Tiến Nhật Bản Hải
08. 火国之女 Huǒ Guó Zhī Nǚ
Hỏa Quốc Chi Nữ
09. 哀愁海峡 Āi Chóu Hǎi Xiá
Ai Sầu Hải Hạp
10. 车站的女人 Chē Zhàn De Nǚ Rén
Xa Trạm Đích Nữ Nhân
11. 港口的女人 Gǎng Kǒu De Nǚ Rén
Cảng Khẩu Đích Nữ Nhân
12. 回来吧 Huí Lai Bā
Hồi Lai Ba
13. 流恋草 Liú Liàn Cǎo
Lưu Luyến Thảo
14. 黄昏的海边 Huáng Hūn De Hǎi Biān
Hoàng Hôn Đích Hải Biên
15. 错误的爱 Cuò Wù De Ài
Thác Ngộ Đích Ái
16. 夜雨思情 Yè Yǔ Sī Qíng
Dạ Vũ Tư Tình
17. 无缘的爱 Wú Yuán De Ài
Vô Duyên Đích Ái
18. 我只在乎你 Wǒ Zhǐ Zài Hu Nǐ
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
19. 他人船 Tā Rén Chuán
Tha Nhân Thuyền
20. 妈妈歌星 Mā Mā Gē Xīng
Mụ Mụ Ca Tinh

CD5 演歌ギター~懐かしのメロディー(5)
01. 秋风女人心 Qiū Fēng Nǚ Rén Xīn
Thu Phong Nữ Nhân Tâm
02. 夜来香 Yè Lái Xiāng
Dạ Lai Hương
03. 长崎之女 Cháng Qí Zhī Nǚ
Trường Khi Chi Nữ
04. 小鸽子不要哭泣 Xiǎo Gē Zi Bù Yào Kū Qì
Tiểu Cáp Tử Bất Yếu Khốc Khấp
05. 月娘晚安 Yuè Niáng Wǎn Ān
Nguyệt Nương Vãn An
06. 南方的蔷薇 Nán Fāng De Qiáng Wēi
Nam Phương Đích Sắc Vi
07. 日本乐可之歌 Rì Běn Lè Kě Zhī Gē
Nhật Bản Lạc Khả Chi Ca
08. 夜雾勃鲁斯 Yè Wù Bó Lǔ Sī
Dạ Vụ Bột Lỗ Tư
09. 岸壁之母 Àn Bì Zhī Mǔ
Ngạn Bích Chi Mẫu
10. 春宵舞伴 Chūn Xiāo Wǔ Bàn
Xuân Tiêu Vũ Bạn
11. 向朋友问安 Xiàng Péng You Wèn Ān
Hướng Bằng Hữu Vấn An
12. 卡斯巴女人 Kǎ Sī Bā Nǚ Rén
Tạp Tư Ba Nữ Nhân
13. 港边情怀 Gǎng Biān Qíng Huái
Cảng Biên Tình Hoài
14. 男性的纯情 Nán Xìng De Chún Qíng
Nam Tính Đích Thuần Tình
15. 日本武士 Rì Běn Wǔ Shì
Nhật Bản Vũ Sĩ
16. 吉他仁义 Jí Ta Rén Yì
Cát Tha Nhân Nghĩa

CD6 演歌ギター~懐かしのメロディー(6)
01. 开往高原的列车 Kāi Wǎng Gāo Yuán De Liè Chē
Khai Vãng Cao Nguyên Đích Liệt Xa
02. 旅途夜风 Lǚ Tú Yè Fēng
Lữ Đồ Dạ Phong
03. 黑色花蕊 Hēi Sè Huā Ruǐ
Hắc Sắc Hoa Nhị
04. 交通船 Jiāo Tōng Chuán
Giao Thông Thuyền
05. 落大雨彼日 Luò Dà Yǔ Bǐ Rì
Lạc Đại Vũ Bỉ Nhật
06. 淡水河边 Dàn Shuǐ Hé Biān
Đạm Thủy Hà Biên
07. 不要哭泣 Bù Yào Kū Qì
Bất Yếu Khốc Khấp
08. 夜雾的思情 Yè Wù De Sī Qíng
Dạ Vụ Đích Tư Tình
09. 我比谁都爱你 Wǒ Bǐ Shuí Dōu Ài Nǐ
Ngã Bỉ Thùy Đô Ái Nễ
10. 失意的恋梦 Shī Yì De Liàn Mèng
Thất Ý Đích Luyến Mộng
11. 偷吻 Tōu Wěn
Thâu Vẫn
12. 东京灯光永恒 Dōng Jīng Dēng Guāng Yǒng Héng
Đông Kinh Đăng Quang Vĩnh Hằng
13. 再会 Zài Huì
Tái Hội
14. 回来吧 Huí Lai Bā
Hồi Lai Ba
15. 法善寺月色 Fǎ Shàn Sì Yuè Sè
Pháp Thiện Tự Nguyệt Sắc
16. 雨夜请你归来 Yǔ Yè Qǐng Nǐ Guī Lái
Vũ Dạ Thỉnh Nễ Quy Lai

Buy The Original CDs From Amazon
CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Yoshio Kimura - US$ 8,600,000 Guitar (2017) [WAV]
Yoshio Kimura - 80th Anniversary - Audiophile Selections (2017) [WAV]
Yoshio Kimura & Enkakurabu - Showa No Meikyoku (2017) (2CD) [SACD.ISO]
Yoshio Kimura - A Time For Us - Movie Themes (2017) [SACD.ISO]
Yoshio Kimura - Romance D'Amour (2016) [WAV]
Yoshio Kimura - Utau Guitar 40 Sen (2016) (2CD) [WAV]
Yoshio Kimura - Mood Music For Otona (2015) (2CD) [FLAC]
Yoshio Kimura & Hidehiko Matsumoto - Uta No Nai Ryukoka 150 (6CD) [FLAC]
Yoshio Kimura - Romantic Tunes Collection (2012) (2CD) [WAV]
Yoshio Kimura - Hi-Fi Acoustic Guitar - Best Collection II (2012) [WAV]
Yoshio Kimura & The Beers - Mood Kayo Best (2008) (2CD) [FLAC]
Yoshio Kimura - Hi-Fi Acoustic Guitar - Best Collection (2007) [WAV]
Yoshio Kimura - Guitar Yan Ge Ming Qu Quan Ji 2 (2003) [FLAC]
Yoshio Kimura - Audiophile Selections (2002) (3CD) [APE]
Yoshio Kimura - Ren Qing Yan Ge Quan 16 Xuan (1999) [APE]
Yoshio Kimura - Guitar Enka - Nostalgic Melody (1995) (6CD) [APE]
Yoshio Kimura - Guitar Enka Zenkyokushu (1989-1990) (2CD) [WAV]
Yoshio Kimura - Takahara No Sketch, Umibe No Sketch (1978) (2CD) [SACD.ISO]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Lâu lắm mới ghé thăm Bác, nhưng bây giờ chỉ ngắm thôi, chịu không thể down nữa rồi , ^-^

  ReplyDelete
  Replies
  1. @gbco: Hì...Nghe bạn bảo là đang đi "nghĩa vụ quân sự", "nghĩa vụ" kết thúc thì link trên cũng "ra đi" lun!(^_^)

   Delete
 2. Bác ơi link cd 6 ko down được, bác up lại nhé, cám ơn bác nhiều!

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Chung Nguyen Van: Đã cập lại link mới cho CD6!
   Yoshio Kimura - Yan Ge Yan Zou Huai Nian (演歌演奏懷念のMelody) (1997) [6CD] [APE]

   Delete