User config

Search

Categories

[Whistle Music/Guzheng] Ning Lin (宁林) - Golden Whistle (金口哨) (2008) [2CD] [APE]

Posted by TUE on Sep 20, 2012 with 1 Comments
Ning Lin (宁林) - Golden Whistle (金口哨) [2CD]
| APE+CUE | 758 MB | Whistle Music/Guzheng/Instrumental | 2008 |

专辑名称:金口哨2CD
艺人:宁林
出版:广东音像出版社
ISRC:CN-F18-08-494-00/A.J6
资源品质:APE

Tracklist:
CD1:
01 你的眼神 Nǐ De Yǎn Shén
Nễ Đích Nhãn Thần
02 渔家姑娘在海边 Yú Jiā Gū Niang Zài Hǎi Biān
Ngư Gia Cô Nương Tại Hải Biên
03 童话 Tóng Huà
Đồng Thoại
04 大长今主题曲 Dà Cháng Jīn Zhǔ Tí Qū
Đại Trường Kim Chủ Đề Khúc
05 七里香 Qī Lǐ Xiāng
Thất Lí Hương
06 小路 Xiǎo Lù
Tiểu Lộ
07 东风破 Dōng Fēng Pò
Đông Phong Phá
08 一首简单的歌 Yī Shǒu Jiǎn Dān De Gē
Nhất Thủ Giản Đơn Đích Ca
09 花好月圆夜 Huā Hǎo Yuè Yuán Yè
Hoa Hảo Nguyệt Viên Dạ
10 挥着翅膀的女孩 Huī Zhe Chì Bǎng De Nǚ Hái
Huy Trước Sí Bàng Đích Nữ Hài
11 绒花 Róng Huā
Nhung Hoa
12 玻璃杯 Bō Li Bēi
Pha Ly Bôi
13 千纸鹤 Qiān Zhǐ Hè
Thiên Chỉ Hạc
14 月亮河 Yuè Liang Hé
Nguyệt Lượng Hà
15 知音 Zhī Yīn
Tri Âm
16 偶然 Ǒu Rán
Ngẫu Nhiên

CD2:
01 小微 Xiǎo Wēi
Tiểu Vi
02 斯卡布罗集市 Sī Kǎ Bù Luó Jí Shì
Tư Tạp Bố La Tập Thị
03 江南 Jiāng Nán
Giang Nam
04 摇篮曲 Yáo Lán Qǔ
Diêu Lam Khúc
05 七里香 Qī Lǐ Xiāng
Thất Lí Hương
06 心上人像达玛花 Xīn Shàng Rén Xiàng Dá Mǎ Huā
Tâm Thượng Nhân Tượng Đạt Mã Hoa
07 I BELIEVE
08 走西口 Zǒu Xī Kǒu
Tẩu Tây Khẩu
09 丁香花 Dīng Xiāng Huā
Đinh Hương Hoa
10 家乡 Jiā Xiāng
Gia Hương
11 宁夏 Níng Xià
Ninh Hạ
12 姑娘生来爱唱歌 Gū Niáng Shēng Lái Ài Chàng Gē
Cô Nương Sinh Lai Ái Xướng Ca
13 在水一方 Zài Shuǐ Yī Fāng
Tại Thủy Nhất Phương
14 飘雪 Piāo Xuě
Phiêu Tuyết
15 划船歌 Huá Chuán Gē
Hoa Thuyền Ca
16 一首简单的歌 Yī Shǒu Jiǎn Dān De Gē
Nhất Thủ Giản Đơn Đích Ca

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Bạn Tuệ Cho Minh Link Tải Album Này Nhé Cám Ơn bạn (Ning Lin (宁林) - Golden Whistle (金口哨))

    ReplyDelete