-->

User config

Search

Categories

[Xiao, Dizi] Wu Guozhong - The Sound Of Dizi And Xiao (竹韵绕梁·声声翠) (2015) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Jun 5, 2017 with 0 Comments
Wu Guozhong - The Sound Of Dizi And Xiao (竹韵绕梁·声声翠) (2015)
| FLAC+CUE | 319MB | Xiao, Dizi, Folk, Instrumental | Covers |

专辑中文名: 竹韵绕梁·声声翠(箫笛)
艺术家: 伍国忠
发行公司:广州市风林文化传播有限公司
出版公司:广东音像出版社有限公司
ISBN:978-7-7984-0134-9
发行时间: 2015年02月03日

Tracklist:
01. 春江花月夜 Moonlit River On A Spring Night
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
02. 鸿雁 Anser Cygnoides
Hồng Nhạn
03. 九九艳阳天 A Beautiful Sunset Of Life
Cửu Cửu Diễm Dương Thiên
04. 五百年沧海桑田 Great Change
Ngũ Bách Niên Thương Hải Tang Điền
05. 走西口 Going To The West Gate
Tẩu Tây Khẩu
06. 晴雯曲 The Song Of Qing Wen
Tình Văn Khúc
07. 南泥湾 Naniwan
Nam Nê Loan
08. 乌兰巴托的夜晚 The Night Of Ulan Bator
Ô Lan Ba Thác Đích Dạ Vãn
09. 青花瓷 Blue And White Porcelain
Thanh Hoa Từ
10. 千千阙歌 Thousands Of Songs
Thiên Thiên Khuyết Ca
11. 小白杨 Little White Poplar
Tiểu Bạch Dương
12. 一生何求 Meaning Of Life (Yat Sang Ho Kau)
Nhất Sinh Hà Cầu

CM | BD | MG | Demo1 2 |

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE