-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - New Element Of Hi-Fi (Hi-Fi新元素) (2004-2006) [2CD] [APE]

Posted by Trung Tue on Feb 9, 2009 with 2 Comments
VA - New Element Of Hi-Fi I (Hi-Fi新元素I)
| APE (Tracks+Log) | 247 MB | Cello, Guitar, Violin, Instrumental | 2004 |

专辑中文名: Hi-Fi新元素 I
发行时间: 2004年01月01日
地区: 大陆
语言: 普通话
唱片编号:H-079
演奏:广交弦乐四重奏组等

Tracklist:
01.青葱 Thanh Thông
Green
02.渔火闪闪 Ngư Hỏa Thiểm Thiểm
Flashing Lights On Fishing Boat
03.海阔天空 Hải Khoát Thiên Không
Wide Sea And Boundless Sky
04.爱在深秋 Ái Tại Thâm Thu
Love In The Autumn
05.我爱大自然 Ngã Ái Đại Tự Nhiên
I Love Nature
06.一生何求 Nhất Sanh Hà Cầu
What To Pursue In My Life
07.迟来的春天 Trì Lai Đích Xuân Thiên
Spring Coming Late
08.飞花 Phi Hoa
Flying Flowers
09.千亿个夜晚 Thiên Ức Cá Dạ Vãn
A Hundred Billion Nights
10.一生中最爱 Nhất Sanh Trung Tối Ái
The Love In A Life
11.Shall We Talk
12.爱的根源 Ái Đích Căn Nguyên
The Root Of Love

PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue

VA - New Element Of Hi-Fi II (Hi-Fi新元素II)
| APE+CUE (225 MB) | Guitar,Violin,Erhu,Piano,Flute | 2006 |

专辑名称:Hi-Fi新元素Ⅱ
专辑歌手:群星
发行公司:雨林音乐
发行时间:2006年08月07日
唱片编号:H-115
资源类型:APE

小提琴(Violon):张 毅 Zhang Yi
大提琴(Violoncello):马瑜 Ma Yu
双簧管(Oboe):陈擎 Chen Qing
长笛(Flute):李娟 Li Juan
二胡(Erhu):黄江琴 Huang Jiang Qin
吉他(Guitar):Barry
钢琴(Piano):许 乐 Xu Le

Tracklist:
01.如果 If
Như Quả
02.千千阙歌 A Thousand Songs
Thiên Thiên Khuyết Ca
03.幻影 Illusion
Huyễn Ảnh
04.流下眼泪前 Before My Tears Go Down
Lưu Hạ Nhãn Lệ Tiền
05.雨夜的浪漫 Romance Of Rain Night
Vũ Dạ Đích Lãng Mạn
06.孤独的牧羊人 Lonely Sheepherder
Cô Độc Đích Mục Dương Nhân
07.一首独唱的歌 A Solo Song
Nhất Thủ Độc Xướng Đích Ca
08. Fields Of Gold
09.情是永远着迷 Love Is To Be Captivated Forever
Tình Thị Vĩnh Viễn Trước Mê
10.爱的呼唤 Love Calling
Ái Đích Hô Hoán

PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE