-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Cao Yurong - Urheen Legend (胡思乱想 Hồ Tư Loạn Tưởng) (2005) [APE]

Posted by Trung Tue on Apr 3, 2009 with 0 Comments
Cao Yurong - Urheen Legend (胡思乱想 Hồ Tư Loạn Tưởng)
| APE+CUE | 341MB | Erhu, Instrumental Pop Music | 2005 |

专辑名称:胡思乱想
艺 术 家:曹玉嵘
版本:二胡演奏流行歌曲
唱片出品:广州妙音文化传播有限公司
ISRC:CN-A65-05-464-00/A.J6
发行时间:2005年8月24日

Tracklist:
01 愿君心记取 Nguyện Quân Tâm Kí Thủ
Yuan Jun Xin Ji Qu
02 孤雁 Cô Nhạn
Gu Yan
03 梅花梦 Mai Hoa Mộng
Mei Hua Meng
04 星星是我看你的眼晴 Tinh Tinh Thị Ngã Khán Nễ Đích Nhãn Tình
Xing Xing Shi Wo Kan Ni De Yăn Qing
05 小城大事 Tiểu Thành Đại Sự
Xiao Cheng Da Shi
06 老鼠爱大米 Lão Thử Ái Đại Mễ (Chuột Yêu Gạo)
Lao Shu Ai Da Mi
07 望春风 Vọng Xuân Phong
Wang Chun Feng
08 风中有朵雨做的云 Phong Trung Hữu Đóa Vũ Tố Đích Vân
Raining Clouds In The Wind
09 星语心愿 Tinh Ngữ Tâm Nguyện
Wish Upon A Star
10 问情 Vấn Tình
Longing For Love
11 假如爱有天意 Giả Như Ái Hữu Thiên Ý
Jia Ru Ai You Tian Yi
12 黄昏 Hoàng Hôn
Huang Hun
13 后来 Hậu Lai
Hou Lai

CM | BD | MG | Demo |

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE