User config

Search

Categories

[Erhu] Huang Jiang Qin (黃江琴) - Tales Of Erhu (二胡传奇) (2009) [WAV]

Posted by Trung Tue on Apr 25, 2009 with 0 Comments
Huang Jiang Qin (黃江琴) - Tales Of Erhu (二胡传奇)
Hoàng Giang Cầm - Nhị Hồ Truyền Kỳ
| WAV+CUE | 292 MB | Erhu/Instrumental | 2009 |

唱片名称:二胡传奇
二胡演奏:黄江琴
唱片编号:H-154
ISRC:CN-F20-08-305-00/A.J6
出版公司:广州音像出版社
策划制作:雨林音乐制作有限公司
发行日期:2009/04/24

Tracklist:
01.送别 Tống Biệt
Sòng Bié
02.人说山西好风光 Nhân Thuyết San Tây Hảo Phong Quang
Rén Shuo Shan Xi Hăo Feng Guang
03.幸福不会从天降 Hạnh Phúc Bất Hội Tòng Thiên Hàng
Xìng Fú Bù Huì Cóng Tian Jiàng
04.谁不说俺家乡好 Thùy Bất Thuyết Yêm Gia Hương Hảo
Shéi Bù Shuo Ăn Jia Xiang Hăo
05.赶牲灵 Cản Sinh Linh
Găn Sheng Líng
06.想亲亲 Tưởng Thân Thân
Xiăng Qin Qin
07.两地情 Lưỡng Địa Tình
Liăng Dì Qíng
08.愿亲人早日养好伤 Nguyện Thân Nhân Tảo Nhật Dưỡng Hảo Thương
Yuàn Qin Rén Zăo Rì Yăng Hăo Shang
09.芦花 Lô Hoa
Lú Hua
10.草原之夜 Thảo Nguyên Chi Dạ
Căo Yuán Zhi Yè
11.天路 Thiên Lộ
Tian Lù

BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Huang Jiang Qin - Golden String (金弦) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Tales Of Erhu (二胡传奇) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Ting Hu (听胡) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Deng Lijun Jin Qu Erhu Ban (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Charm Flowers Passes (風姿花傳) (2008) [FLAC]
Huang Jiang Qin - Yan Hu (艳胡) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin - Magic Erhu (二胡蔡琴) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin & Fu Na - Face To Face II (2007) [FLAC]
Huang Jiang Qin - The Past Stay The Same (往事如昔) (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - Captivated By Southeast Of Asia (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The First Chemical Element II (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The Ditty Of The South Of Jiangsu (苏南小调) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Yi Ting Zhong Qing (一听钟情) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Silent Rain (无声雨) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Who Can Share My Feelings (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Dong Feng Po (东风破) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin & Wang Jun - The First Chemical Element VIII (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - One Go (一气呵成) (2005) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft