Saturday, June 6, 2009

[Instrumental] Various Artists - The Sad Aobao (敖包的忧伤) (2008) [APE]

Various Artists - The Sad Aobao (敖包的忧伤) (2008)
| APE+CUE | 453MB | Folk, Chinese Instrumental Music | Full Covers |

专辑名称:敖包的忧伤 DSD
专辑艺人:群星
发行公司:广东龙源音像有限公司
出版公司:天津市文化艺术音像出版社
ISRC编码:CN-C10-08-312-00/A.J6
发行日期:2008年9月

Artists:
笛 Bamboo Flute: Daiya 戴亚, Hou Changqing 侯长青
二胡 Erhu: Xueke 薛克, Zhou Tingting 周婷婷
琵琶 Pipa: Zhaocong 赵聪, Caoyang 曹阳
扬琴 Yangqin: 谌向阳 Shen Xiangyang
笙 A Reed Pipe Wind Instrument: 吴学伟 Wu Xuwei
古筝 Guzheng: 牟悦 Mouyue
柳琴 Liuqin: Suning 苏宁, Caoyang 曹阳

Tracklist:
01. 敖包相会 Meet In Aobao
Aobao Tương Hội
02. 陪你一起看草原 See Steppe With You
Bồi Nễ Nhất Khởi Khán Thảo Nguyên
03. 花儿为什麽这样红 Why The Flowers Are So Red
Hoa Nhân Vi Thậm Yêu Giá Dạng Hồng
04. 家乡 Hometown
Gia Hương
05. 美丽的蒙古包 The Beautiful Mongolian Yurts
Mỹ Lệ Đích Mông Cổ Bao
06. 远去的传说 Legend Faraway
Viễn Khứ Đích Truyền Thuyết
07. 儿行千里母担忧 Mother Worry About Son
Nhi Hành Thiên Lý Mẫu Đảm Ưu
08. 我热恋的故乡 My Passionately-beloved Hometown
Ngã Nhiệt Luyến Đích Cố Hương
09. 美丽的高原红 Beautiful Lover In My Dreams
Mỹ Lệ Đích Cao Nguyên Hồng
10. 天路 Heaven Road
Thiên Lộ
11. 康定溜溜城 Ditty Of Kang Ding
Khang Định Lưu Lưu Thành
12. 再见了大别山 Goodbye To Da Bieshan
Tái Kiến Liễu Đại Biệt Sơn
13. 向往神鹰 Long For The Sacred Eagle
Hướng Vãng Thần Ưng
14. 火凤凰 Phoenix
Hỏa Phượng Hoàng
15. 草原在哪里 Where Is The Steppe
Thảo Nguyên Tại Na Lý
16. 新阿瓦尔古丽 Waiting
Tân A Ngõa Nhĩ Cổ Lệ

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment