User config

Search

Categories

[Violin/Cello] Zhang Yi & Gao Zhi Jian - Chord Music Quartet (弦乐四重奏-浪子心声) (2007) [APE]

Posted by Trung Tue on May 10, 2009 with 0 Comments
Zhang Yi & Gao Zhi Jian - Chord Music Quartet
| APE (Tracks) | 290 MB | Violin/CelloInstrumental | 2007 |

唱片名称:弦乐四重奏 浪子心声
小提琴演奏:张毅
中提琴演奏:叶凯英
大提琴演奏:高志坚
ISRC:CN-A63-06-352-00/A.J6
出版公司:公安部华盛音像出版社
发行公司:广东杰盛唱片有限公司
发行日期:2007/02/01

Tracklist:
01 是雨是泪 Thị Vũ Thị Lệ
Shì Yŭ Shì Lèi
02 浪子心声 Lãng Tử Tâm Thanh
Làng Zi Xin Sheng
03 纸船 Chỉ Thuyền
Zhĭ Chuán
04 夜夜念奴娇 Dạ Dạ Niệm Nô Kiều
Yè Yè Niàn Nú Jiao
05 双星情歌 Song Tinh Tình Ca
Shuang Xing Qíng Ge
06 同舟共济 Đồng Chu Cộng Tể
Tòng Zhou Gòng Jì
07 难忘你 Nan Vong Nễ
Nán Wàng Nĭ
08 铁塔凌云 Thiết Tháp Lăng Vân
Tiĕ Tă Líng Yún
09 世事如棋 Thế Sự Như Kỳ
Shì Shì Rú Qí
10 夜半轻私语 Dạ Bán Khinh Tư Ngữ
Yè Bàn Qing Si Yŭ
11 春梦 Xuân Mộng
Chun Mèng
12 断肠梦 Đoạn Trường Mộng
Duàn Cháng Mèng

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Zhang Yi - Fall In Love Awhile Hear Vol4 (2017) [WAV]
Zhang Yi - Strings Of Love (弓弦情) (2015) [WAV]
Zhang Yi - Official Music 3 (官方乐典3) (2014) [WAV]
Zhang Yi - Dreaming In Tibet (梦中西藏) (2011) [WAV]
Zhang Yi - The Heavenly Tibet (天上西藏) (2010) [WAV]
Zhang Yi - Fall In Love Awhile Hear Vol1-2-3 (2005-2007) [WAV]
Zhang Yi & Gao Zhi Jian - Chord Music Quartet (2007) [APE]
Zhang Yi - The Emotional Strings (情弦) (2007) [WAV]
Zhang Yi & Ka Luo Er - The First Chemical Element V (2006) [FLAC]
Zhang Yi & Daniel Deng - Gu Cheng Jin Xi (古城今昔) (2005) [FLAC]
Zhang Yi - Sentimental String (弦情岁月) (2004) [2CD] [WAV]
Zhang Yi - Mellifluent Bowstring (戏弓) (2002) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft