-->

User config

Search

Categories

[Violin] Zhang Yi (张毅) - Official Music 3 (官方乐典3) (2014) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 10, 2018 with 0 Comments
Zhang Yi (张毅) - Official Music 3 (官方乐典3) (2014)
| WAV+CUE | 404MB | Violin, Chinese Instrumental Music | Covers |

专辑名称:官方乐典3 (紫银合金 AQCD)
专辑艺人:张毅
发行公司:东东昇影视文化传播有限公司出版公司
制作公司:魔音唱片
出版公司:广东音像出版社
ISBN:978-7-7989-9692-0
发行时间:2014年01月

Tracklist:
01 - 雨花石 The Yuhua Stone (Rain Flower Stone) ...4:14
Vũ Hoa Thạch
02 - 因为爱情 Because Of Love ...3:58
Nhân Vị Ái Tình
03 - 套马轩 Horse Pole ...4:31
Sáo Mã Hiên
04 - 春天里 In Spring ...3:59
Xuân Thiên Lí
05 - 烟花三月 The March Of Floral Spring ...4:34
Yên Hoa Tam Nguyệt
06 - 新贵妃醉酒 The New Drunken Beauty ...5:04
Tân Quý Phi Túy Tửu
07 - 我来到西藏 I Came To Tibet ...3:44
Ngã Lai Đáo Tây Tạng
08 - 桃花运 Lucky In Love (Tao Hua Yun) ...4:17
Đào Hoa Vận
09 - 阿尔斯楞的眼睛 Eyes Of Arlslum ...4:01
A Nhĩ Tư Lăng Đích Nhãn Tình
10 - 乌兰巴托之夜 The Night Of Ulan Bator ...4:10
Ô Lan Ba Thác Chi Dạ
11 - 草原夜色美 Beautiful Night On Grassland ...3:56
Thảo Nguyên Dạ Sắc Mĩ
12 - 火辣辣的情歌 Fiery Love Song ...4:03
Hỏa Lạt Lạt Đích Tình Ca

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Various Artists - Official Music (官方乐典) (2013) [WAV]
Various Artists - Official Music 2 (官方乐典2) (2013) [WAV]
Zhang Yi (张毅) - Official Music 3 (官方乐典3) (2014) [WAV]
Guan Fang Yin Le (官方音乐 Official Music) (2008) [MDF]
Guan Fang Yin Le II (官方音乐II Official Music II) (2009) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE