Friday, March 22, 2013

[New Age/Natural Sound] Various Artists - Della - Take Care Of Yourself (蛻) (2009) [WAV]

Various Artists - Della - Take Care Of Yourself (蛻) (2009)
| WAV+CUE | 409MB | New Age/Nature/Instrumental | Jingo Records/Taiwan |

Tracklist:
01. 全新的一天 Quán Xīn De Yī Tiān [0:04:29.39]
Toàn Tân Đích Nhất Thiên
02. 乘風 Chéng Fēng [0:07:53.49]
Thừa Phong
03. 溫柔的陽光 Wēn Róu De Yáng Guāng [0:08:58.59]
Ôn Nhu Đích Dương Quang
04. 涼風 Liáng Fēng [0:09:36.74]
Lương Phong
05. 流動的時光 Liú Dòng De Shí Guān [0:07:15.14]
Lưu Động Đích Thời Quang
06. 母之海 Mǔ Zhī Hǎi [0:07:48.01]
Mẫu Chi Hải
07. 寶貴的時間 Bǎo Guì De Shí Jiān [0:08:05.30]
Bảo Quý Đích Thời Gian
08. 相信明天 Xiāng Xìn Míng Tiān [0:08:11.35]
Tương Tín Minh Thiên

FF | MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
If you enjoy my work and would like to support me, please click Ads in the videos. Thanks!

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

1 comment: