-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Various Artists - Erhu In Vogue (流行二胡 Lưu Hành Nhị Hồ) (1994) (2CD) [MP3/320K]

Posted by TUE on Jul 29, 2009 with 2 Comments
Various Artists - Erhu In Vogue (流行二胡 Lưu Hành Nhị Hồ) (2CD)
| MP3/320Kbps | 286 MB | Erhu/Instrumental | 1994 |

唱片名称:流行二胡
ISRC:CN-F21-94-317-00/A.J6
出版公司:广州新时代影音公司
发行日期:1994

Tracklist:
CD1
01 弯弯的月亮 New Moon Bends
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
02 晚秋 Late Autumn
Vãn Thu
03 好人一生平安 Good Wish To Good Men
Hảo Nhân Nhất Sanh Bình An
04 流浪歌 Song Of Vagrant
Lưu Lãng Ca
05 祝你平安 Wish You Safety
Chúc Nễ Bình An
06 明明白白我的心 See My Heart
Minh Minh Bạch Bạch Ngã Đích Tâm
07 海韵 Sound Of Ocean
Hải Vận
08 一起走过的日子 Time We Stay Together
Nhất Khởi Tẩu Quá Đích Nhật Tử
09 容易受伤的女人 Women Easily Hurt
Dung Dịch Thụ Thương Đích Nữ Nhân
10 我不想说 I Don't Want To Say
Ngã Bất Tưởng Thuyết
11 小城故事 Story In Small City
Tiểu Thành Cố Sự
12 一千零一夜 One Thousand And One Night
Nhất Thiên Linh Nhất Dạ
13 一生何求 Aim The Life
Nhất Sanh Hà Cầu
14 随缘 As It Be
Tùy Duyên
15 真我的风采 True Me
Chân Ngã Đích Phong Thải

CD2
01 我只在乎你 I Only Care About You
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
02 月满西楼 Moon Handing Outside
Nguyệt Mãn Tây Lâu
03 何日君再来 When Will You Come Again
Hà Nhật Quân Tái Lai
04 让我欢喜让我忧 Happpiness And Worry From You
Nhượng Ngã Hoan Hỉ Nhượng Ngã Ưu
05 棋子 Chess
Kỳ Tử
06 月亮代表我的心 Moon Presents My Heart
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
07 味道 Tastes
Vị Đạo
08 红楼梦 Dream Of The Red Chamber
Hồng Lâu Mộng
09 相思风雨中 Miss You In The Rain
Tương Tư Phong Vũ Trung
10 一言难尽 Endless Words
Nhất Ngôn Nan Tận
11 真永远 Really Forever
Chân Vĩnh Viễn
12 中华民谣 Chinese Balladry
Trung Hoa Dân Dao
13 明天你是否依然爱我 Will You Love Me Tomorrow
Minh Thiên Nễ Thị Phủ Y Nhiên Ái Ngã
14 是不是这样的夜晚你才会这样的想起我
Thị Bất Thị Giá Dạng Đích Dạ Vãn Nễ Tài Hội Giá Dạng Đích Tưởng Khởi Ngã
Shì Bù Shì Zhè Yàng De Yè Wăn Nĭ Cái Huì Zhè Yàng De Xiăng Qĭ Wǒ
15 奈何 Mind Lost
Nại Hà

BD | MG | GD | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Can you please repost the album? Thanks!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @alexanderpeace: Re-uploaded for "Erhu In Vogue (流行二胡) (1994) (2CD) [MP3/320K]".

      Delete