User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - Audiophile Loves Most - Fever Vertex (汽车音响专用音乐 发烧天碟) (2007) [2CD] [WAV]

Posted by TUE on Jan 10, 2012 with 2 Comments
VA - Audiophile Loves Most - Fever Vertex
| WAV+CUE+LOG | 2CD (672 MB) | Various Instruments | 2007 |

专辑名称:汽车音响专用音乐 发烧天碟(2CD)
专辑艺人:群星
发行公司:广东杰盛唱片有限公司
出 版 社:公安部华盛音像出版社
ISRC编码:CN-A63-07-303-00/A.J6
资源格式:WAV+CUE

Tracklist:
CD1
01  我的热瓦普 (热瓦普) Wǒ De Rewapu (Rewapu)
Ngã Đích Nhiệt Ngõa Phổ (Nhiệt Ngõa Phổ)
02  星星索 (葫芦丝) Xīng Xīng Suǒ (Hulusi)
Tinh Tinh Tác (Hồ Lô Ti)
03  敖包相会 (洞箫 & 二胡) Áo Bāo Xiāng Huì (Dongxiao & Erhu)
Ngạo Bao Tương Hội (Đỗng Tiêu & Nhị Hồ)
04  赛马 (二胡) Sài Mǎ (Erhu)
Trại Mã (Nhị Hồ)
05  阿瓦日古丽 (人声) Ā Wǎ Rì Gǔ Lì (Vocal)
A Ngõa Nhật Cổ Lệ (Nhân Thanh)
06  遇见 (古筝) Yù Jiàn (Guzheng)
Ngộ Kiến (Cổ Tranh)
07  好人一生平安 (竹笛) Hǎo Rén Yī Shēng Píng Ān (Zhudi)
Hảo Nhân Nhất Sinh Bình An (Trúc Địch)
08 2002 年的第一场雪 (古筝/小提琴) 2002 Nián De Dì Yī Chǎng Xuě (Guzheng/Violin)
2002 Niên Đích Đệ Nhất Trường Tuyết (Cổ Tranh/Violin)
09  康定情歌 (竹笛) Kāng Dìng Qíng Gē (Zhudi)
Khang Định Tình Ca (Trúc Địch)
10  在雨中漫步 (古筝) Zài Yǔ Zhōng Màn Bù (Guzheng)
Tại Vũ Trung Mạn Bộ (Cổ Tranh)
11  草原之夜 (洞箫 & 人声) Cǎo Yuán Zhī Yè (Dongxiao & Vocal)
Thảo Nguyên Chi Dạ (Đỗng Tiêu & Nhân Thanh)
12  暗香 (古筝) Àn Xiāng (Guzheng)
Ám Hương (Cổ Tranh)

CD2
01  罗密欧与朱丽叶 (钢琴) Romeo & Juliet (Piano)
La Mật Âu Dữ Chu Lệ Diệp (Cương Cầm)
02  爱情故事 (钢琴) Ài Qíng Gù Shì (Piano)
Ái Tình Cố Sự (Cương Cầm)
03  海滩上的异乡人 (黑管) Hǎi Tān Shàng De Yì Xiāng Rén (Heiguan)
Hải Than Thượng Đích Dị Hương Nhân (Hắc Quản)
04  阿拉木汗 (小提琴) Ā Lā Mù Hàn (Violin)
A Lạp Mộc Hãn (Tiểu Đề Cầm)
05  牧歌 (小提琴) Mù Gē (Violin)
Mục Ca (Tiểu Đề Cầm)
06  美丽的草原我的家 (人声) Měi Lì De Cǎo Yuán Wǒ De Jiā (Vocal)
Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia (Nhân Thanh)
07  当男人爱上女人 (黑管) Dāng Nán Rén Ài Shang Nǚ Rén (Heiguan)
Đương Nam Nhân Ái Thượng Nữ Nhân (Hắc Quản)
08  第一次 (长管) Dì Yī Cì (Changguan)
Đệ Nhất Thứ (Trường Quản)
09  爱在深秋 (长笛) Ài Zài Shēn Qiū (Changdi)
Ái Tại Thâm Thu (Trường Địch)
10  半个月亮爬上来 (小提琴) Bàn Ge Yuè Liang Pá Shàng Lai (Violin)
Bán Cá Nguyệt Lượng Ba Thượng Lai (Tiểu Đề Cầm)
11  静静的沙滩 (黑管) Jìng Jìng De Shā Tān (Heiguan)
Tĩnh Tĩnh Đích Sa Than (Hắc Quản)
12  蒙古人 (小提琴) Měng Gǔ Rén (Violin)
Mông Cổ Nhân (Tiểu Đề Cầm)

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo | Password: vnltue

Other Album:
Qi Che Yin Yue Fa Shao Zhi Lu (汽车音乐发烧之旅) [2CD] [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. please search
  Yuriko Nakamura - Korean TV Drama Theme Song Collection 2010
  mp3 320kbps or Flac
  the album is best new age , piano album
  please help me .

  ReplyDelete