-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Fu Na (付娜) - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌 Tranh Tâm Tình Ca) (2007) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jul 19, 2009 with 7 Comments
Fu Na (付娜) - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌)
Phó Na - Tranh Tâm Tình Ca
| WAV (Tracks) | 304 MB | Guzheng/Instrumental | 2007 |

专辑中文名: 筝心情歌
艺术家: 付娜
发行公司:风林唱片
发行日期:2007年02月12日

Tracklist:
01.男儿当自强 Nam Nhân Đương Tự Cường
Nán Ér Dang Zì Qiăng
02.楚歌 Sở Ca
Chŭ Ge
03.浪子心声 Lãng Tử Tâm Thanh
Làng Zi Xin Sheng
04.倩女幽魂 Thiến Nữ U Hồn
Qiàn Nǚ You Hún
05.满江红 Mãn Giang Hồng
Măn Jiang Hóng
06.难舍难分 Nan Xả Nan Phân
Nán Shě Nán Fēn
07.万里长城永不倒 Vạn Lí Trường Thành Vĩnh Bất Đảo
Wàn Lǐ Cháng Chéng Yǒng Bù Dào
08.旧梦不须记 Cựu Mộng Bất Tu Kí
Jiù Mèng Bù Xu Jì
09.铁血丹心 Thiết Huyết Đan Tâm
Tiĕ Xiĕ Dan Xin
10.纸船 Chỉ Thuyền
Zhĭ Chuán
11.上海滩 Thượng Hải Than
Shàng Hăi Tan
12.沧海一声笑 Thương Hải Nhất Thanh Tiếu
Cang Hăi Yi Sheng Xiào

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Other Albums:
Fu Na - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]
Fu Na - The Guzheng Is Red I (筝红壹·不了情) (2004) [WAV]
Fu Na - The Guzheng Is Red II (筝红贰·胭脂扣) (2005) [FLAC]
Fu Na - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌) (2007) [WAV]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]
Fu Na - Zheng Buddha (佛筝) (2008) [FLAC]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) II (2008) [APE]
Fu Na - Plum Blossom (梅花引) (2008) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]
Fu Na - Magical Zheng (神筝 Thần Tranh) (2006) [APE]
Fu Na & Huang Jiang Qin - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [FLAC]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) (2009) [APE]
Fu Na - Zheng Gu (筝鼓 Tranh Cổ) (2009) [FLAC]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na & Yang Xian - Golden Miracle (金色奇迹) (2014) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Hi vnltue, I am moohun from thailand. I have follow your blog for a while and I love this blog.

  Yor give us a lot of good music whit a quality of file format and bit rate, good albums sellected to post on this blog and I took a lot of albums from here too.

  I very appreciate for your kindness and sharing.

  For month ago I have been looking for albums of chinese artist name "Tong Li". I got her album 600 SEC) and love her sound and style after listening her songs. I tried to search from many places but could not found any more her albums.

  May I ask you fevor, please post the albums of "Tong Li" on this blog if you have or can find it from other place. thanks advance for your kindness and helping.

  Moohun

  ReplyDelete
 2. Thanks for your comments!

  Leave your email, i will give you download link of Tong Li(童麗).

  ReplyDelete
 3. Thanks a lot for your quick response and kindness.

  Here is my email address:

  moohun7474@gmail.com

  moohun

  ReplyDelete
 4. Bạn ơi có thể share cho mình link của Tong Li được không
  Email: a10force@yahoo.com
  Tks
  Trung

  ReplyDelete
 5. please send me mediafire links to download Tong Li (especially 600 sec album)

  My email adress: emotions_0782@yahoo.com

  Thank you so much.

  God bless you.

  ReplyDelete
 6. Lam on cho xin link TongLi.
  Email: modernnail@yahoo.com

  Thanh that cam on

  ReplyDelete
 7. Mấy link của TongLi died hết rùi nên không gửi cho các bạn được! :D

  ReplyDelete