-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Zhou Zhan - Repay A Soulmate With A Cup Of Refreshing Tea (2016) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 21, 2017 with 1 Comments
Zhou Zhan - Repay A Soulmate With A Cup Of Refreshing Tea
| WAV (Tracks) | 347MB | Guzheng/Instrumental | Covers | 2016 |

专辑名称:一盏清茗酬知音
古筝演奏:周展
出品公司:广东龙源音像有限公司
出版公司:广东音像出版社有限公司
发布时间:2016年10月13日

Tracklist:
01. 茶烟袅细香 Cha Yan Niao Xi Xiang
Trà Yên Niểu Tế Hương
02. 寂静欢喜 Ji Jing Huan Xi
Tịch Tĩnh Hoan Hỉ
03. 四时茶席 Si Shi Cha Xi
Tứ Thời Trà Tịch
04. 茶香里 Cha Xiang Li
Trà Hương Lí
05. 一盏清茗酬知音 Repay A Soulmate With A Cup Of Refreshing Tea
Nhất Trản Thanh Mính Thù Tri Âm
06. 茶影禅踪 Cha Ying Chan Zong
Trà Ảnh Thiền Tung
07. 独品知味 Du Pin Zhi Wei
Độc Phẩm Tri Vị
08. 谁共午瓯茶 Shui Gong Wu Ou Ch
Thùy Cộng Ngọ Âu Trà
09. 此去经年 Ci Qu Jing Nian
Thử Khứ Kinh Niên
10. 茶缘本色 Cha Yuan Ben Se
Trà Duyên Bản Sắc

PC | YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE