-->

User config

Search

Categories

[Matouqin] Various Artists - Ma Tou Qin (马头琴 Mã Đầu Cầm) (2008) [APE]

Posted by Trung Tue on Jul 9, 2009 with 1 Comments
Various Artists - Ma Tou Qin (马头琴 Mã Đầu Cầm) (2008)
| APE+CUE+LOG | 359MB | Matouqin, Instrumental | Covers |

专辑名称: 马头琴 (LPCD45)
专辑介质:黑胶CD
发行公司:焦点唱片
出版社:黑龙江音像文化出版社
ISRC:CN-D17-08-804-00/A.J6

Tracklist:
01.宁夏 Ning Xia
Trữ Hạ
02.把根留住 Retain Our Root
Bả Căn Lưu Trụ
03.蒙古人 The Mongolian
Mông Cổ Nhân
04.月亮代表我的心 Yue Liang Dai Biao Wo De Xin
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
05.天堂 Paradise
Thiên Đường
06.草原之夜 Cao Yuan Zhi Ye
Thảo Nguyên Chi Dạ
07.敖包相会 Ao Bao Xiang Hui
Ngao Bao Tương Hội
08.美丽的草原我的家 Mei Li De Cao Yuan Wo De Jia
Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
09.回想曲 Hui Xiang Qu
Hồi Tưởng Khúc
10.青藏高原 Qing Cang Gao Yuan
Thanh Tàng Cao Nguyên
11.走西口 Zou Xi Kou
Tẩu Tây Khẩu
12.在那遥远的地方 Zai Na Yao Yuan De Di Fang
Tại Na Diêu Viễn Đích Địa Phương
13.花儿爲什么这样红 Hua Er Wei Shen Me Zhe Yang Hong
Hoa Nhân Vi Thậm Yêu Giá Dạng Hồng
14.草原上升起不落的太阳 Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo De Tai Yang
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương

CM | BD | MG | Demo | Checked: MPEG 95%
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. Đây là 1 trong những album mà mình thấy hay nhất! nếu bạn nào mê thể loại này thì tất nhiên không được bỏ qua album này..

    ReplyDelete