-->

User config

Search

Categories

[Erhu/Folk] Xin Xiaohong (辛小红) - Zhi Yin (知音 Tri Âm) (1995) [APE]

Posted by Trung Tue on Sep 16, 2010 with 0 Comments
Xin Xiaohong - Zhi Yin
Tân Tiểu Hồng (辛小红) - Tri Âm (知音)
| APE+CUE | 225 MB | Erhu/Folk/Instrumental | 1995 |

专辑中文名: 知音
艺术家: 辛小红(二胡)
发行公司:金灏唱片
唱片编号:Kaisonic KACD-0020
发行时间: 1995年

Tracklist:
01. 月朦朧 烏朦朧 Yuè Méng Lóng Wū Méng Lóng [0:02:20.12]
Nguyệt Mông Lông Ô Mông Lông
02. 孟姜女 Mèng Jiāng Nǚ [0:03:24.38]
Mạnh Khương Nữ
03. 一剪梅 Yī Jiǎn Méi [0:04:16.52]
Nhất Tiễn Mai
04. 數九寒天下大雪 Shù Jiǔ Hán Tiān Xià Dà Xuě [0:02:10.23]
Số Cửu Hàn Thiên Hạ Đại Tuyết
05. 故鄉情 Gù Xiāng Qíng [0:04:13.00]
Cố Hương Tình
06. 少年壯志不言愁 Shǎo Nián Zhuàng Zhì Bù Yán Chóu [0:03:38.22]
Thiếu Niên Tráng Chí Bất Ngôn Sầu
07. 知音 Zhī Yīn [0:04:10.03]
Tri Âm
08. 山歌 Shān Gē [0:03:23.50]
Sơn Ca
09. 送郎 Sòng Láng [0:03:30.37]
Tống Lang
10. 賣相思 Mài Xiāng Sī [0:02:06.28]
Mại Tương Tư
11. 拷紅 Kǎo Hóng [0:03:57.62]
Khảo Hồng
12. 中秋月 Zhōng Qiū Yuè [0:02:55.23]
Trung Thu Nguyệt

MC | BD | MG | AD | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE