-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - Soul Sound - Yan Xia Yu Yi (檐下雨意 Diêm Hạ Vũ Ý) (2005) [WAV]

Posted by Trung Tue on Nov 26, 2010 with 0 Comments
Soul Sound - Yan Xia Yu Yi (檐下雨意 Diêm Hạ Vũ Ý) (2005)
| WAV+CUE | 289 MB | Erhu/Yangqin/Pipa/Xun/Xiao/Instrumental |

专辑名称:心灵音乐典藏系列-檐下雨意
歌手姓名:群星
出版发行:安徽音像出版社
发行时间:2005
唱片编号:CN-E15-03-0081-0/A.J6

Tracklist:
01 静卧琴声里 (埙) Jìng Wò Qín Shēng Lǐ (Xun)
Tĩnh Ngọa Cầm Thanh Lý
02 遥想 (排箫 、 二胡) Yáo Xiǎng (Paixiao、Erhu)
Dao Tưởng (Bài Tiêu、Nhị Hồ)
03 别港 (扬琴 、 竹笛) Bié Gǎng (Yangqin、Zhudi)
Biệt Cảng (Dương Cầm、Trúc Địch)
04 秋 (二胡 、 古筝) Qiū (Erhu、Guzheng)
Thu (Nhị Hồ、Cổ Tranh)
05 一叶轻舟 (二胡 、 扬琴) Yī Yè Qīng Zhōu (Erhu、Yangqin)
Nhất Diệp Khinh Chu (Nhị Hồ、Dương Cầm)
06 檐下雨意 (女声 、 二胡) Yán Xià Yǔ Yì (Vocal、Erhu)
Diêm Hạ Vũ Ý (Nữ Thanh、Nhị Hồ)
07 蔓延 (女声 、 排箫) Màn Yán (Vocal、Paixiao)
Man Duyên (Nữ Thanh、Bài Tiêu)
08 思乡的酒 (洞箫 、 琵琶)Sī Xiāng De Jiǔ (Dongxiao、Pipa)
Tư Hương Đích Tửu (Đỗng Tiêu、Tỳ Bà)

4S | SH | PC | BD | MG | AD | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Soul Sound - Qiu Shui Ru Meng (秋水如梦) (2005) [WAV]
Soul Sound - Yue Luo Wu Ti (月落乌啼) (2005) [WAV]
Soul Sound - Yan Xia Yu Yi (檐下雨意) (2005) [WAV]
Soul Sound - Shen Shan You Gu (深山幽谷) (2005) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE