-->

User config

Search

Categories

[Folk/Guzheng] Sun Xin - San Zhu Xie Yu (散珠泻玉 Tán Châu Tả Ngọc) (2002) [FLAC]

Posted by TUE on Feb 23, 2011 with 3 Comments
Sun Xin - San Zhu Xie Yu
孙欣 - 古筝 - 散珠泻玉
Tôn Hân - Cổ Tranh - Tán Châu Tả Ngọc
| FLAC+CUE | 241 MB | Folk/Guzheng | Instrumental | Covers | 2002 |

专辑中文名: 古筝类-散珠泻玉(孙欣古筝专辑)
专辑英文名: Zheng Recitals of SUN XIN
艺术家: 龙音唱片
音乐类型: 民乐
ISRC:CN-E08-02-0257-0/A.J6
发行时间: 2002年

Tracklist:
01. 渔舟唱晚 Yú zhōu chàng wǎn [0:05:09.21]
Ngư Chu Xướng Vãn [0:05:09.21]
02. 铁马吟 Tiě mǎ yín [0:07:11.34]
Thiết Mã Ngâm [0:07:11.34]
03. 出水莲 Chū shuǐ lián [0:04:47.10]
Xuất Thủy Liên [0:04:47.10]
04. 乡韵 Xiāng yùn [0:06:14.28]
Hương Vận [0:06:14.28]
05. 汉宫秋月 Hàn gōng qiū yuè [0:04:51.72]
Hán Cung Thu Nguyệt [0:04:51.72]
06. 广陵散 Guǎng líng sàn [0:03:49.06]
Quảng Lăng Tán [0:03:49.06]
07. 高山流水 Gāo shān liú shuǐ [0:05:58.37]
Cao Sơn Lưu Thủy [0:05:58.37]
08. 茉莉芬芳 Mò li fēn fāng [0:06:27.43]
Mạt Lị Phân Phương [0:06:27.43]
09. 苏武思乡 Sū wǔ sī xiāng [0:04:16.22]
Tô Vũ Tư Hương [0:04:16.22]
10. 春江花月夜 Chūn jiāng huā yuè yè [0:09:24.01]
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ [0:09:24.01]

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Muốn tải bộ này, nhưng tiếc quá cả 2 link đều không dùng được, bạn có thể đổi link khác được không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Tuan Tran: Đã úp lại link mới cho "Sun Xin - San Zhu Xie Yu (散珠泻玉 Tán Châu Tả Ngọc) (2002) [FLAC]".

      Delete