User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - Soul Sound - Yue Luo Wu Ti (月落乌啼 Nguyệt Lạc Ô Đề) (2005) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jun 26, 2009 with 0 Comments
Soul Sound - Yue Luo Wu Ti (月落乌啼 Nguyệt Lạc Ô Đề) (2005)
| WAV+CUE | 331MB | Erhu/Yangqin/Pipa/Xun/Xiao/Instrumental |

专辑名称:心灵音乐典藏系列-月落乌啼
专辑艺人:群星
发行公司:雅韵唱片
出版发行:安徽音像出版社
ISRC:CN-E15-03-0083-0/A.J6
发行时间:2005

Tracklist:
01 月落乌啼 (曲笛, 琵琶) Yuè Luò Wū Tí (Qudi, Pipa)
Nguyệt Lạc Ô Đề (Khúc Địch, Tỳ Bà)
02 眷恋 (二胡, 扬琴) Juàn Liàn (Erhu, Yangqin)
Quyến Luyến (Nhị Hồ, Dương Cầm)
03 梦幻 (琵琶, 女声, 二胡) Mèng Huàn (Pipa, Vocal, Erhu)
Mộng Huyễn (Tỳ Bà, Nữ Thanh, Nhị Hồ)
04 月光 (二胡, 中音笙) Yuè Guāng (Erhu, Zhong Yin Sheng)
Nguyệt Quang (Nhị Hồ, Trung Âm Sanh)
05 感悟 (女声, 二胡, 扬琴) Gǎn Wù (Vocal, Erhu, Yangqin)
Cảm Ngộ (Nữ Thanh, Nhị Hồ, Dương Cầm)
06 相思对花眠 (二胡, 中音笙) Xiāng Sī Duì Huā Mián (Erhu, Zhong Yin Sheng)
Tương Tư Đối Hoa Miên (Nhị Hồ, Trung Âm Sanh)
07 晨曲 (洞箫, 二胡) Chén Qū (Dongxiao, Erhu)
Thần Khúc (Đỗng Tiêu, Nhị Hồ)
08 夕阳山外山 (扬琴, 二胡) Xī Yáng Shān Wài Shān (Yangqin, Erhu)
Tịch Dương San Ngoại San (Dương Cầm, Nhị Hồ)

4S | SH | PC | BD | MG | AD | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Soul Sound - Qiu Shui Ru Meng (秋水如梦) (2005) [WAV]
Soul Sound - Yue Luo Wu Ti (月落乌啼) (2005) [WAV]
Soul Sound - Yan Xia Yu Yi (檐下雨意) (2005) [WAV]
Soul Sound - Shen Shan You Gu (深山幽谷) (2005) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft