-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] The Chinese Folk Music - Guzheng (民乐·中国系列之古筝) (2005) [DTS-ES 6.1]

Posted by Trung Tue on Aug 21, 2009 with 0 Comments
The Chinese Folk Music - Guzheng (民乐·中国系列之古筝) (2005)
| DTS-ES 6.1 (Tracks+Cue) | 406MB | Guzheng, Folk, Instrumental |

中文名称:捷奏《民乐·中国系列之古筝》
专辑艺人:群星
出版公司:北京中唱时代音像出版有限公司
版权提供:广州捷奏文化科技有限公司
发行时间:2005年

Tracklist:
01.千言万语 One Thousand Words, Ten Thousand Phrases
Thiên Ngôn Vạn Ngữ
02.一剪梅 Yi Jian Mei
Nhất Tiễn Mai
03.夜来香 Ye Lai Xiang
Dạ Lai Hương
04.情人的眼泪 Qing Ren De Yan Lei
Tình Nhân Đích Nhãn Lệ
05.婚誓 Hun Shi
Hôn Thệ
06.甜蜜蜜 Tian Mi Mi
Điềm Mật Mật
07.小白船 Xiao Bai Chuan
Tiểu Bạch Thuyền
08.外婆的彭湾湖 Wai Po De Peng Wan Hu
Ngoại Bà Đích Bành Loan Hồ
09.水上人 Shui Shang Ren
Thủy Thượng Nhân
10.阿佤人民唱情歌 A Wa Ren Min Chang Qing Ge
11.一个小心愿 Yi Ge Xiao Xin Yuan
Nhất Cá Tiểu Tâm Nguyện

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE