-->

User config

Search

Categories

[New Age/Natural Sound] Wu Judy Chin-tai & Liao Dong-kun - The Nearest Heaven (2002) [2CD] [APE]

Posted by Trung Tue on Sep 7, 2009 with 2 Comments
Wu Judy Chin-tai & Liao Dong-kun - The Nearest Heaven [2CD]
吳金黛 & 廖東坤 - 最近的天堂
| APE+CUE | 450 MB | New Age, Natural Sound, Instrumental | 2002 |

製作人 : 吳金黛 (CD1) 廖東坤 (CD2)
發行日期 : 2002/07/31
產品存貨狀態 : 供貨正常
主題網站 : 最近的天堂主題網站

Tracklist:
CD1 - Wu Judy Chin-tai - A Jungle Of Music
1 序曲一雾 Tự Khúc Nhất Vụ
Overture - The Mist (Misty Version)
2 逗嘴 Đậu Chủy
Mock Arguments
3 最近的天堂 Tối Cận Đích Thiên Đường
The Nearest Heaven
4 群蛙 Quần Oa
Frogs
5 牧神的夜宴 Mục Thần Đích Dạ Yến
A Night Banquet With Pan
6 抗议 Kháng Nghị
A Protest
7 相遇(桃花源记) Tương Ngộ (Đào Hoa Nguyên Kí)
An Encounter (Memory Of Shangri-La)
8 画眉 Họa My
Winged Songs
9 野性的呼唤 Dã Tính Đích Hô Hoán
The Calling Of The Wild
10 炎夏 Viêm Hạ
The Hot Summer
11 穿过雨林的风 Xuyên Quá Vũ Lâm Đích Phong
The Wind Through The Rainforests
12 竞鸣 Cạnh Minh
12. Competing In Chirping
13 伏流筑巢 Phục Lưu Trúc Sào
The Hahpen Creek
14 筑巢 Trúc Sào
Building Nests
15 终曲一雾(动物谢幕版) Chung Khúc Nhất Vụ (Động Vật Tạ Mạc Bản)
Finale - The Mist (Animals' Ending Show Version)

CD2 - Liao Dong-kun - ECD-FIELD
01 雨林印象 Impressions Of The Rain Forests
Vũ Lâm Ấn Tượng
02 报春 Reporting The Arrival Of Spring
Báo Xuân
03 晨曦雾影 Shadow Of Mist In Twilight
Thần Hi Vụ Ảnh
04 议论 Discussions
Nghị Luận
05 对峙 Confrontations
Đối Trì
06 池畔 By The Pond
Trì Bạn
07 叫阵 Challenging The Opposite Camp
Khiếu Trận
08 猴脸岁月 Years With Monkey Faces
Hầu Kiểm Tuế Nguyệt
09 婉转 In Smooth And Grace
Uyển Chuyển
10 午后 In The Afternoon
Ngọ Hậu
11 雨舞 The Dancing Rain
Vũ Vũ
12 合唱 The Chorus
Hợp Xướng
13 聒噪 Noises
Quát Táo
14 黑色吟唱 Songs Of The Dark
Hắc Sắc Ngâm Xướng
15 拥挤 Congestion
Ủng Tễ
16 发现水洼 Discovering The Backwater
Phát Hiện Thủy Oa
17 山居 Living In The Mountains
Sơn Cư
18 领域 The Field
Lĩnh Vực
19 蜿蜒 The Meanderings
Uyển Diên
20 闲情 A Peaceful Mood
Nhàn Tình

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Đĩa này nữa nhé ! Để coi thiên đường nó ra sao ý mà (^-^)V

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Zarbie: Album này có trong bộ 607cd mà bạn vừa úp ấy (Tìm 最近的天堂 sẽ có). (^-^)b

   Rãnh mình sẽ cập nhật lại link!

   Delete