User config

Search

Categories

[Folk, Instrumental] Various Artists - Eastern Fragrance (花好乐圆 Hoa Hảo Lạc Viên) (2007) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jun 26, 2009 with 0 Comments
Various Artists - Eastern Fragrance (花好乐圆 Hoa Hảo Lạc Viên)
| WAV+CUE | 345 MB | Folk/Instrumental | Covers Included | 2007 |

专辑名称:花好月圆 XRCD2
专辑艺人:群星
发行公司:风潮音乐国际股份有限公司
唱片编号:XRCD-0003
发行时间:2007年03月

Tracklist:
01. 东篱秋色-野菊 -选自[秋菊] Đông Li Thu Sắc - Dã Cúc - Tuyển Tự [Thu Cúc]
Dong Lí Qiu Sè - Yĕ Jú - Xuăn Zì [Qiu Jú]
02. 竹舞 -选自[竹舞] Trúc Vũ - Tuyển Tự [Trúc Vũ]
Zhú Wŭ - Xuăn Zì [Zhú Wŭ]
03. 托梦的老黑松 -选自[青松]
Thác Mộng Đích Lão Hắc Tùng - Tuyển Tự [Thanh Tùng]
Tuo Mèng De Lăo Hei Song - Xuăn Zì [Qing Song]
04. 二月-杏花(花神杨贵妃) -选自[花神上]
Nhị Nguyệt - Hạnh Hoa (Hoa Thần Dương Quý Phi) - Tuyển Tự [Hoa Thần Thượng]
Èr Yuè - Xìng Hua (Hua Shén Yáng Guì Fei) - Xuăn Zì [Hua Shén Shàng]
05. 月下仙姝-朱砂梅 -选自[雪梅]
Nguyệt Hạ Tiên Xu - Chu Sa Mai - Tuyển Tự [Tuyết Mai]
Yuè Xià Xian Shu - Zhu Sha Méi - Xuăn Zì [Xuĕ Méi]
06. 绿衣仙子 -选自[竹乐青] Lục Y Tiên Tử - Tuyển Tự [Trúc Nhạc Thanh]
Lǜ Yi Xian Zi - Xuăn Zì [Zhú Lè Qing]
07. 凌波仙子(东湖白莲) -选自[水莲]
Lăng Ba Tiên Tử (Đông Hồ Bạch Liên) - Tuyển Tự [Thủy Liên]
Líng Bo Xian Zi (Dong Hú Bái Lián) - Xuăn Zì [Shuĭ Lián]
08. 松风 -选自[青松] Tùng Phong - Tuyển Tự [Thanh Tùng]
Song Feng - Xuăn Zì [Qing Song]
09. 观竹 -选自[竹舞] Quan Trúc - Tuyển Tự [Trúc Vũ]
Guan Zhú - Xuăn Zì [Zhú Wŭ]

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft