-->

User config

Search

Categories

[Dizi] Du Cong - Min Nan Yin Le - Zhong Guo Dizi (闽南音乐·中国笛子) (1998) [WAV]

Posted by Trung Tue on Nov 29, 2009 with 0 Comments
Du Cong - Min Nan Yin Le - Zhong Guo Dizi
Đỗ Thông - Mân Nam Âm Nhạc - Trung Quốc Địch Tử
| WAV+CUE | 463 MB | Dizi/Folk/Instrumental | 1998 |

唱片名称:闽南音乐 中国笛子
笛子演奏:杜聪
音乐制作:上海韵律音乐制作有限公司
出版发行:江西音像出版社
发行日期:1998年
ISRC:CN-E21-98-324-00/A.J6

Tracklist:
01 爱情骗子我问你 Love Chearter, I Ask You
Kẻ Lừa Tình, Ta Hỏi Mi
02 爱拼才会赢 Working Hard Can Be Win
Yêu Rồi Mới Hiểu (Người Đến Từ Triều Châu)
03 浪子的心情 Mood Of A Loafer
Tâm Tình Lãng Tử
04 男性的本领 The Skill Of Male
Bản Lĩnh Đàn Ông
05 车站 The Bus-Stop
Bến Đỗ
06 免失志 Avoid Losing Ambition
Đừng Để Mất Hoài Bão
07 初恋 First Love
Tình Đầu
08 干一杯 Let Us Cheers
Cạn Chén
09 痴情花 Infatuated Flower
Hoa Si Tình
10 爱情一阵风 A Blow Of Love
Tình Như Gió Thoảng Qua
11 朋友情 Friendship
Tình Bạn
12 浪迹天涯 Gipsydom
Lang Thang Tới Chân Trời
13 爱情恰恰 Cha-Cha Of Love
Cha-Cha Tình Yêu
14 成功出头时 When I Success
Khi Tôi Thành Công
15 爱一斤值多少 How Much Is Love
Yêu Biết Bao Nhiêu Là Đủ
16 多少柔情多少泪 Passion And Tears
Yêu Nhiều Bao Nhiêu Lệ Bấy Nhiêu

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE