User config

Search

Categories

[Game Music] VA - The Legend Of Swordsman - Kiếm Hiệp Tình Duyên (剑侠情缘) (1997-2003) (4CD) [APE]

Posted by TUE on Nov 25, 2009 with 2 Comments
Võ Lâm Truyền Kỳ - Kiếm Hiệp Tình Duyên (剑侠情缘) [4CD]
| APE+CUE | 1.44GB | Soundtrack/Game Music | Chinese | 1997-2003 |

专辑名称:剑侠情缘 4CD
专辑艺人:群星
音乐类别:游戏原声
发行时间:1997年-2003年

Tracklist:
CD - Jian Xia Qing Yuan (剑侠情缘 Kiếm Hiệp Tình Duyên) (1997)
01 - 萧鼓 Tiêu Cổ
02 - 情缘(插曲) Tình Duyên (Sáp Khúc)
03 - 北伐 Bắc Phạt
04 - 前途 Tiền Đồ
05 - 闲步 Nhàn Bộ
06 - 长路 Trường Lộ
07 - 尘丝 Trần Ti
08 - 夜色 Dạ Sắc
09 - 禅音 Thiện Âm
10 - 喜宴 Hỉ Yến
11 - 情剑 Tình Kiếm
12 - 归雁 Quy Nhạn
13 - 凝弦 Ngưng Huyền
14 - 春潮 Xuân Triều
15 - 沙场 Sa Trường
16 - 杀机 Sát Cơ
17 - 西山 Tây Sơn
18 - 情缘(伴奏) Tình Duyên (Bạn Tấu)
19 - 黑影 Hắc Ảnh
20 - 凯旋 Khải Toàn
21 - 追缘 Truy Duyên
22 - Kingsoft (Logo)
23 - 历史背景(开场白) Lịch Sử Bối Cảnh (Khai Trường Bạch)

CD - Jian Xia Tian Lai (剑侠天籁 Kiếm Hiệp Thiên Lại) (2000)
01 - 纵横江湖 Tung Hoành Giang Hồ 
02 - 萧鼓 Tiêu Cổ
03 - 春潮 Xuân Triều
04 - 凝弦 Ngưng Huyền
05 - 归雁 Quy Nhạn
06 - 喜宴 Hỉ Yến
07 - 禅音 Thiện Âm
08 - 情缘(伴奏) Tình Duyên
09 - 尘丝 Trần Ti
10 - 夜色 Dạ Sắc
11 - 闲步 Nhàn Bộ
12 - 前途 Tiền Đồ
13 - 情剑 Tình Kiếm
14 - 天仙子 Thiên Tiên Tử
15 - Ks64
16 - Ks65
17 - Ks68
18 - Ks71
19 - Ks72
20 - Ks69
21 - Ks67
22 - Ks70
23 - Ks73
24 - Ks74
25 - 满江红 Mãn Giang Hồng

CD - Jian Xia Qing Yuan Wai Chuan - Yue Ying Chuan Shuo (2001)
剑侠情缘外传-月影传说
Kiếm Hiệp Tình Duyên Ngoại Truyện - Nguyệt Ảnh Truyền Thuyết
01. 幽谧 U Mịch
02. 欢潮 Hoan Triều
03. 畅游 Sướng Du
04. 诡影 Quỷ Ảnh
05. 月泉 Nguyệt Tuyền
06. 山雨欲来 Sơn Vũ Dục Lai
07. 丝路(鼓铃) Ti Lộ (Cổ Linh)
08. 踏春 Đạp Xuân
09. 快板小调/滑稽小调 Khoái Bản Tiểu Điều / Hoạt Kê Tiểu Điều
10. 梦魇 Mộng Yểm
11. 追思 Truy Tư
12. 暮归 Mộ Quy
13. 离情 Li Tình
14. 空山 Không Sơn
15. 秋夜 Thu Dạ
16. 尘思 Trần Tư
17. 密杀 Mật Sát
18. 埋伏 Mai Phục
19. 决战 Quyết Chiến
20. 嬉戏 Hi Hí
21. 忘忧 Vong Ưu
22. 天国梵音 Thiên Quốc Phạm Âm
23. 激杀 Kích Sát
24. 努杀 Nỗ Sát
25. 血战 Huyết Chiến
26. 刃敌 Nhận Địch

CD - Jian Xia Qing Yuan - Wang Luo Ban - Hua Di Wei Lao (2003)
剑侠情缘·网络版-划地为牢
Kiếm Hiệp Tình Duyên - Võng Lạc Bản - Hoa Địa Vi Lao
1、大英雄 演唱:倮伍阿木 Đại Anh Hùng - Luo Wu E Mu
2. 划地为牢-羽.泉 Hoa Địa Vi Lao - Vũ . Tuyền
3、剑侠情 演唱:陈妃平 Kiếm Hiệp Tình - Trần Phi Bình
4、爱的废墟 演唱:俞静 Ái Đích Phế Khư - Du Tĩnh
5、纵横江湖 演唱:彝人制造 Tung Hoành Giang Hồ - Yi Ren Zhi Zao
6、天仙子 演唱:谢雨欣 Thiên Tiên Tử - Tạ Vũ Hân
7、笑问情缘 演唱:白梦、罗晓音 Tiếu Vấn Tình Duyên - Bạch Mộng & La Hiểu Âm
8、爱的废墟 演唱:罗晓音 Ái Đích Phế Khư - La Hiểu Âm
9、满江红 演唱:西山居众里 Mãn Giang Hồng - Tây San Cư Chúng Lý
10.大英雄(配乐) Đại Anh Hùng (Phối Nhạc)
11.划地为牢(配乐) Hoa Địa Vi Lao (Phối Nhạc)
12.剑侠情(配乐) Kiếm Hiệp Tình (Phối Nhạc)
Bonus Track:
13. 剑侠情 Kiếm Hiệp Tình (Pipa)

GIFT for YOU | Demo1 2 | TUE
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. (^_^) Thank you so much.!

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn bác chủ vì album. Mong bác up lại link cho mọi người download!

    ReplyDelete